PlayStation
Michelin
Toyota Gazoo Racing
Genesis
Fanatec
Mazda
Brembo
Alpha
BBS
Naposledy aktualizováno: 08. 09. 2023

1.ŠAMPIONÁTY

Pořádány budou následující dva šampionáty:

Gran Turismo World Series – Nations Cup
Jedná se o šampionát, ve kterém jezdci reprezentují svou zemi či teritorium. Příslušná země (či teritorium) bude soutěžícímu přiřazena automaticky podle informací registrovaných u jeho účtu pro síť PlayStation™Network, který používá k přihlášení do hry. Pro zemi původu používaných vozů neplatí žádná omezení.
Gran Turismo World Series – Manufacturers Cup
V šampionátu Manufacturers Cup jezdci reprezentují svého oblíbeného výrobce a bojují s reprezentanty ostatních zúčastněných výrobců.

2.ZPŮSOBILOST

Online seriálů se v režimu „Sport“ ve hře Gran Turismo 7 může zúčastnit každý.

„Formulář registrace hvězdného hráče“ a účast v rozhodujících závodech světové série a světových finále však budou k dispozici pouze hráčům, kteří budou v okamžiku jejich konání starší 18 let.

(Soutěžící ze Saúdské Arábie, Kuvajtu a Spojených arabských emirátů musí být v okamžiku zahájení závodu starší 21 let.)

3.ZÚČASTNĚNÉ REGIONY

Nations Cup se koná v pěti regionech. Manufacturers Cup se pak koná ve třech regionech.

Registrace „hvězdného hráče“ a účast v rozhodujících závodech světové série a světových finále je k dispozici pouze pro hráče pobývající v následujících zemích a regionech.

Severní AmerikaStřední a Jižní AmerikaEvropa / Střední východ / AfrikaAsieOceánie

NATIONS CUP

Region Evropa / Střední východ / Afrika
Rakousko
Bahrajn
Belgie
Bulharsko
Česká republika
Chorvatsko
Dánsko
Finsko
Francie
Německo
Řecko
Maďarsko
Irsko
Itálie
Indie (kromě státu Nágáland)
Island
Izrael
Libanon
Lucembursko
Kuvajt
Nizozemsko
Norsko
Omán
Polsko
Portugalsko
Katar
Rumunsko
Saúdská Arábie
Slovensko
Slovinsko
Jihoafrická republika
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Turecko
Ukrajina
Spojené arabské emiráty (UAE)
UK
Region Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké
Region Střední a Jižní Amerika
Argentina
Brazílie
Chile
Kolumbie
Kostarika
Ekvádor
El Salvador
Guatemala
Honduras
Mexiko
Nikaragua
Panama
Paraguay
Peru
Uruguay
Region Asie
Čína
Hongkong
Indonésie
Japonsko
Jižní Korea
Malajsie
Singapur
Tchaj-wan
Thajsko
Region Oceánie
Austrálie
Nový Zéland

Manufacturers Cup

Region Evropa / Střední východ / Afrika
Rakousko
Bahrajn
Belgie
Bulharsko
Česká republika
Chorvatsko
Dánsko
Finsko
Francie
Německo
Řecko
Maďarsko
Irsko
Itálie
Indie (kromě státu Nágáland)
Island
Izrael
Libanon
Lucembursko
Kuvajt
Nizozemsko
Norsko
Omán
Polsko
Portugalsko
Katar
Rumunsko
Saúdská Arábie
Slovensko
Slovinsko
Jihoafrická republika
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Turecko
Ukrajina
Spojené arabské emiráty (UAE)
UK
Region Amerika
Argentina
Brazílie
Kanada
Chile
Kolumbie
Kostarika
Ekvádor
El Salvador
Guatemala
Honduras
Mexiko
Nikaragua
Panama
Paraguay
Peru
Spojené státy americké
Uruguay
Region Asie a Oceánie
Austrálie
Čína
Hongkong
Indonésie
Japonsko
Jižní Korea
Malajsie
Nový Zéland
Singapur
Tchaj-wan
Thajsko

4.ŠAMPIONÁT 2023

Šampionát 2023 se skládá z následujících tří etap:

1Online seriály
2Rozhodující závod světové série
3Světová finále
Podrobnosti

1Online seriály (Ligy GT1–GT3)

Tyto závody představují jádro celého šampionátu.

Online seriálů se v režimu „Sport“ ve hře Gran Turismo 7 může zúčastnit každý.

Ligy

Online seriály budou organizovány ve formátu ligy a jezdci budou zařazeni do následujících lig na základě svého hodnocení jezdce (HJ).

Ligy Hodnocení jezdce (HJ)
Liga GT1
A a vyšší
Liga GT2
B
Liga GT3
C a nižší

Hráčova liga bude určena podle jeho aktuálního hodnocení jezdce v době vstupu do prvního kola seriálu.

Po určení ligy jezdce zůstane jeho liga stejná, i když se v průběhu online seriálu změní jeho hodnocení jezdce.

Jezdci pro rozhodující závod světové série a světová finále budou vybráni na základě svých výkonů, a to pouze z Ligy GT1.

Online seriál Nations Cup

Online seriál pro Nations Cup bude probíhat od května do června.

Seriál se bude skládat z celkem sedmi kol a v každém se bude konat kvalifikace a finálový závod.

Za účast v online závodě jezdci získají body na základě svého výkonu. Tyto body určí pozice soutěžících v žebříčku, který bude aktualizován na konci každého kola.

Výběr jezdců pro rozhodující závod světové série a světová finále bude proveden na základě výsledků umístění v Lize GT1 na konci online seriálu.

Celkové hodnocení je založené na systému bodů efektivity: závěrečné skóre bude na konci online seriálu vypočítáno z 1/3 nejlepších kol z celkového počtu (desetinná čísla budou zaokrouhlena nahoru).

Například: 
– Po třech kolech se do závěrečného skóre započítají body z nejlepšího kola.
– Po šesti kolech se do závěrečného skóre započítají body ze dvou nejlepších kol.
– Po sedmi kolech se do závěrečného skóre započítají body ze tří nejlepších kol.
Kalendář závodů seriálu Nations Cup 2023
Seriál 2023
KOLO:113. května KOLO:217. května
KOLO:320. května KOLO:424. května
KOLO:527. května KOLO:631. května
KOLO:73. června  
Seriál 2023
<KOLO:113. května
<KOLO:217. května
<KOLO:320. května
<KOLO:424. května
<KOLO:527. května
<KOLO:631. května
<KOLO:73. června
(Z důvodů nepředvídatelných okolností mohou být závody v některá data změněny či zrušeny.)
Online seriál Manufacturers Cup

Online seriál Manufacturers Cup se bude konat od června do července.

Seriál se bude skládat z celkem sedmi kol a v každém se bude konat kvalifikace a finálový závod.

Za účast v online závodě soutěžící získají body na základě svého výkonu. Tyto body určí pozice soutěžících v žebříčku, který bude aktualizován na konci každého kola.

Výběr jezdců pro světovou sérii a světová finále bude proveden na základě výsledků umístění v Lize GT1 na konci online seriálu.

Celkové hodnocení je založené na systému bodů efektivity: závěrečné skóre bude na konci online seriálu vypočítáno z 1/3 nejlepších kol z celkového počtu (desetinná čísla budou zaokrouhlena nahoru).

Například:
– Po třech kolech se do závěrečného skóre započítají body z nejlepšího kola.
– Po šesti kolech se do závěrečného skóre započítají body ze dvou nejlepších kol.
– Po sedmi kolech se do závěrečného skóre započítají body ze tří nejlepších kol.
Kalendář závodů seriálu Manufacturers Cup 2023
Seriál 2023
KOLO:17. června KOLO:210. června
KOLO:314. června KOLO:417. června
KOLO:521. června KOLO:628. června
KOLO:71. července  
Seriál 2023
KOLO:17. června
KOLO:210. června
KOLO:314. června
KOLO:417. června
KOLO:521. června
KOLO:628. června
KOLO:71. července
(Z důvodů nepředvídatelných okolností mohou být závody v některá data změněny či zrušeny.)
Globální žebříček výrobců

Globální žebříček výrobců Ligy GT1 slouží k určení výrobců, kteří se zúčastní rozhodujícího závodu světové série a světových finále.

Globální žebříček výrobců se sestavuje na konci online seriálů.

Celkové hodnocení je založené na systému bodů efektivity: závěrečné skóre bude na konci online seriálu vypočítáno z 1/3 nejlepších kol z celkového počtu (desetinná čísla budou zaokrouhlena nahoru).

Například:
– Po třech kolech se do závěrečného skóre započítají body z nejlepšího kola.
– Po šesti kolech se do závěrečného skóre započítají body ze dvou nejlepších kol.
– Po sedmi kolech se do závěrečného skóre započítají body ze tří nejlepších kol.

Globální žebříček výrobců bude sestaven níže popsaným způsobem.

(1) Pro každý region bude sestaven „žebříček výrobců“:
– Na konci každého kola bude pozice výrobce v „žebříčku výrobců“ stanovena na základě bodů získaných nejvýše umístěným jezdcem, s nímž má příslušný výrobce podepsán kontrakt (jezdec, který má v daném kole nejvyšší skóre pro daného výrobce).
– Na konci každého kola budou všem 27 výrobcům přiděleny „body do žebříčku výrobců“ na základě jejich pozice ve výše zmíněném „žebříčku výrobců“, a to takto:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
40 bodů 36 bodů 33 bodů 30 bodů 27 bodů 24 bodů 22 bodů 20 bodů 18 bodů 16 bodů 15 bodů 14 bodů 13 bodů 12 bodů 11 bodů
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.      
10 bodů 9 bodů 8 bodů 7 bodů 6 bodů 5 bodů 4 body 3 body 2 body 1 bod 0 bodů 0 bodů      
1. 2. 3. 4. 5. 6.
40 bodů 36 bodů 33 bodů 30 bodů 27 bodů 24 bodů
7. 8. 9. 10. 11. 12.
22 bodů 20 bodů 18 bodů 16 bodů 15 bodů 14 bodů
13. 14. 15. 16. 17. 18.
13 bodů 12 bodů 11 bodů 10 bodů 9 bodů 8 bodů
19. 20. 21. 22. 23. 24.
7 bodů 6 bodů 5 bodů 4 body 3 body 2 body
25. 26. 27.      
1 bod 0 bodů 0 bodů      
Dojde-li na konci kola u dvou či více nejvýše umístěných jezdců zastupujících různé výrobce k rovnosti individuálních bodů, budou body do žebříčku výrobců příslušným výrobcům přiděleny rovnoměrně.

Například: Hráč A (Toyota) a hráč B (Porsche) získají shodně individuální skóre 230 bodů. Mají-li oba výrobci shodný počet bodů za 3. místo ve svých regionech, pak body přidělené za 3. a 4. místo budou přidány dohromady tak, že každý tým získá polovinu celkového počtu (33+30=63/2=31,5 bodů).
(2) Bude sestaven „globální žebříček výrobců“:
– U každého výrobce se sečtou body do globálního žebříčku výrobců ze všech tří regionů a určí se jeho pozice v „globálním žebříčku výrobců“.
Budou-li mít v „globálním žebříčku výrobců“ dva či více výrobců shodný počet bodů, bude výběr proveden na základě následujících kritérií:
a) výrobce s nejvyšším počtem bodů v žebříčku výrobců ze všech tří regionů a všech kol; a
b) bude-li i nadále stav nerozhodný, výrobce s nejvyšším počtem individuálních bodů jeho nejvýše umístěných jezdců ze všech tří regionů; a
c) bude-li i nadále stav nerozhodný, výrobce s nejvyšším počtem individuálních bodů jeho nejvýše umístěných jezdců ze všech tří regionů a všech kol.
Zúčastnění výrobci
Alfa Romeo
AMG
Aston Martin
AUDI
BMW
Chevrolet
Citroën
Dodge
Ferrari
Ford
Genesis
Honda
Hyundai
Jaguar
Lamborghini
Lexus
Mazda
McLaren
Mitsubishi
Nissan
Peugeot
Porsche
Renault
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Podrobnosti

2Rozhodující závod světové série

V tomto globálním online závodě se střetnou nejlepší soutěžící z celého světa.

Novinkou letošního ročníku je, že se Nations Cup pojede také jako týmový závod, kterého se zúčastní tři nejlepší jezdci z každé z 12 nejlepších zemí/teritorií.

Program vysílání rozhodujícího závodu světové série 2023
Termíny
Rozhodující závod světové série
Pátek 11. srpna / sobota 12. srpna
(Skutečné termíny vysílání se mohou změnit.)
Nations Cup

Výběr země/teritoria a reprezentujících jezdců pro rozhodující závod světové série je určován následovně:

Výběr země/teritoria

Na základě bodového hodnocení Ligy GT1 každého regionu budou vybrány země/teritoria. Země/teritoria s nejvyšším počtem bodů z každého regionu budou vybrány v souladu s níže uvedenými omezeními.

Pokud jezdec nesplní podmínky účasti, jeho místo zaujme další způsobilý jezdec.
I v případě, kdy příslušný řidič odstoupí, kvalifikační místo země/teritoria zůstane zachováno.
Z online seriálů 2023 Nations Cupu
Region Omezení země
Evropa / Střední východ / Afrika 5
Severní Amerika 2
Střední a Jižní Amerika 2
Asie 2
Oceánie 1
Celkem   12
Výběr reprezentujících jezdců

Nations Cup je týmový závod, v němž každou zemi/teritorium reprezentují celkem tři soutěžící z Ligy GT1.

(V případě, že se uvolní místo v důsledku odstoupení soutěžícího, bude toto místo přiděleno dalšímu nejvýše postavenému jezdci v bodovém žebříčku online seriálu.)
Manufacturers Cup

Výběr výrobců a reprezentujících jezdců pro rozhodující závod světové série je určován následovně:

Výběr výrobců

Do rozhodujícího závodu světové série postoupí 12 týmů, které se budou skládat z oficiálních partnerů z řad výrobců seriálu 2023 (viz níže) a nejvýše umístěných výrobců v „globálním žebříčku výrobců“ Ligy GT1 na konci online seriálu.

Oficiální partneři

Oficiálními partnery z řad výrobců pro seriál 2023 jsou:

Toyota
Genesis
Mazda

Další oficiální partneři mohou být přidáni v průběhu seriálu.

Výběr reprezentanta výrobce

Manufacturers Cup je týmový závod, v němž každého výrobce reprezentují celkem tři soutěžící z každého regionu.

Dvanáct výrobců bude zastoupeno nejlépe hodnocenými závodníky Ligy GT1 v každém regionu z online seriálu 2023.

(V případě, že se uvolní místo v důsledku odstoupení soutěžícího, bude toto místo přiděleno dalšímu nejvýše postavenému jezdci v bodovém žebříčku online seriálu.)
Podrobnosti

3SVĚTOVÁ FINÁLE

Tento globální online závod rozhodne o vítězích letošního ročníku Gran Turismo World Series.

Vítězný tým světového finále Nations Cupu se stane šampionem Nations Cupu 2023 a vítězný tým světového finále Manufacturers Cupu se stane šampionem Manufacturers Cupu 2023.

Program vysílání světových finále 2023
Termíny
Světová finále
Pátek 1. prosince / sobota 2. prosince / neděle 3. prosince
(Skutečné termíny vysílání se mohou změnit.)
Nations Cup

Světového finále Nations Cupu se zúčastní stejné země/teritoria a stejní jezdci, kteří soutěžili v rozhodujícím závodě světové série.

(V případě, že se uvolní místo v důsledku odstoupení soutěžícího, bude toto místo přiděleno dalšímu nejvýše postavenému jezdci v bodovém žebříčku online seriálu.)
Manufacturers Cup

Světového finále Manufacturers Cupu se zúčastní stejní výrobci a stejní jezdci, kteří soutěžili v rozhodujícím závodě světové série.

(V případě, že se uvolní místo v důsledku odstoupení soutěžícího, bude toto místo přiděleno dalšímu nejvýše postavenému jezdci v bodovém žebříčku online seriálu.)

5.BODY

Soutěžící, který se zúčastní online závodu a dokončí jej, získá body na základě svého konečného umístění. Získané body jsou určovány automaticky podle průměrného hodnocení jezdce všech hráčů, kteří se daného závodu zúčastnili.

(Jestliže se hráči v jednom kole zúčastní více závodů, do online hodnocení daného kola se jim budou započítávat pouze body získané v posledním závodě.)

6.HVĚZDNÍ HRÁČI

Nejlépe umístění jezdci na žebříčku seriálu se mohou na oficiálním webu gran-turismo.com zaregistrovat jako „hvězdní hráči“.

Podmínky registrace hvězdného hráče pro Nations Cup i Manufacturers Cup jsou v tomto seriálu následující:

Jezdci ze světových finále 2022
Jezdci z rozhodujícího závodu světové série 2023

Jestliže dojde k naplnění podmínek pro registraci „hvězdného hráče“, objeví se ve hře upozornění. Registraci je pak možné provést na stránkách gran-turismo.com

„Hvězdní hráči“ jsou hráči, kteří předvádějí špičkovou jezdeckou techniku a sportovní chování, které si zaslouží uznání všech hráčů. U těchto závodníků bude nezbytné registrovat podrobnější informace v jejich profilech a tito hráči budou během reportáží ze závodů a živě pořádaných závodů vystaveni větší publicitě. Hodnocení jezdce u hvězdného hráče bude ve hře označeno písmenem „S“.

(Registrační formulář „hvězdného hráče“ bude k dispozici pouze soutěžícím starším 18 let. Soutěžící ze Saúdské Arábie, Kuvajtu a Spojených arabských emirátů musí být starší 21 let.
Podmínky registrace „hvězdného hráče“ se mohou v průběhu seriálu změnit podle aktuální situace registrace hráčů.)

7.UPOZORNĚNÍ

Remíza finálového skóre

Budou-li mít dva či více soutěžících na konci online seriálu shodný počet bodů, pořadí bude určeno na základě následujících kritérií:

a) hráč s nejvyšším počtem bodů ze všech kol; a
b) bude-li i nadále stav nerozhodný, hráč s nejvyšším počtem bodů v jednom kole; a
c) bude-li i nadále stav nerozhodný, hráč s nejvyšším hodnocením jezdce (HJ); a
d) bude-li i nadále stav nerozhodný, hráč s nejvyšším hodnocením sportovního chování (HSCH); a
e) bude-li i nadále stav nerozhodný, hráč, který začal hrát „Gran Turismo 7“ dříve, a to podle záznamu sítě PlayStation™Network.
Zakázané aktivity
 – Je zakázáno, aby se soutěžící účastnil stejného šampionátu a seriálu současně s více účty.
 – Je zakázána účast s použitím účtu pro síť PlayStation™Network jiné osoby.
 – Je zakázáno, aby soutěžící během závodu úmyslně podporoval jiného hráče, který není členem stejného týmu.
 – Soutěžícím je zakázáno zneužívat nezamýšlené herní mechanismy a problémy nalezené v softwaru za účelem získání jakékoli výhody.
 – Nesportovní chování.

Bude-li zjištěno, že se hráči dopouštějí podobných zakázaných aktivity, bude s nimi patřičně naloženo, včetně (avšak nejen) toho, že jim bude odepřena účast v šampionátu.

Porušování pravidel a podvodné činnosti

Pořadatel si v zájmu udržení nejvyšších standardů závodů a spravedlivé soutěže vyhrazuje právo prošetřit všechny podezřelé aktivity.

Od účastníků šampionátů se očekává, že pokud se uskuteční prošetřování takové aktivity, budou s pořadatelem plně spolupracovat.

Poruší-li soutěžící pravidla nebo se zúčastní nějaké podvodné činnosti, může být ze závodů diskvalifikován nebo mu mohou být uděleny jiné postihy.

8.Program vysílání

Program vysílání seriálu 2023 je následující:

Termíny vysílání
Rozhodující závod světové série
Pátek 11. srpna / sobota 12. srpna
Světová finále
Pátek 1. prosince / sobota 2. prosince / neděle 3. prosince
(Skutečné termíny vysílání se mohou změnit.)