GT

Please select your country / region

Close Window
Komunita GT SPORT
CZ
Přehled šampionátu FIA Certified Gran Turismo Championships 2019

Naposledy aktualizováno: 29. 07. 2019

1. ŠAMPIONÁT

Pořádány budou následující dva šampionáty:

FIA GT Championship // Nations Cup
V šampionátu Nations Cup bojují o vítězství země a teritoria. Příslušná země (či teritorium) bude soutěžícímu přiřazena automaticky podle informací registrovaných u jeho PSN Online ID, které používá k přihlášení do hry. Pro zemi původu používaných vozů neplatí žádná omezení.
FIA GT Championship // Manufacturer Series
V šampionátu Manufacturer Series soutěžící závodí jako reprezentanti svých oblíbených výrobců a bojují s reprezentanty ostatních výrobců.

2. ZPŮSOBILOST

Online seriálů se ve hře GT Sport může zúčastnit každý v režimu „Sport“.

„Formulář registrace hvězdného hráče“ a účast na závodech World Tour a světových finále však budou k dispozici pouze hráčům, kteří budou v okamžiku jejich konání starší 18 let.

(Soutěžící ze Saúdské Arábie, Kuvajtu a Spojených arabských emirátů musí být v okamžiku zahájení závodu starší 21 let.)

3. ZÚČASTNĚNÉ REGIONY

Šampionát bude rozdělen do 5 regionů. „Registrace hvězdného hráče“ a účast na závodech World Tour a světových finále je k dispozici pouze v následujících zemích a regionech.

Severní Amerika Střední a Jižní Amerika Evropa / Střední východ / Afrika Asie Oceánie
Evropa / Střední východ / Afrika
Rakousko
Bahrajn
Belgie
Česká republika
Dánsko
Finsko
Francie
Německo
Maďarsko
Irsko
Itálie
Libanon
Kuvajt
Nizozemsko
Norsko
Omán
Polsko
Portugalsko
Katar
Rusko
Saúdská Arábie
Slovensko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Spojené arabské emiráty (UAE)
Spojené království
Severní Amerika
Spojené státy americké (vyjma Arizony)
Kanada (vyjma Quebecu)
Střední a Jižní Amerika
Mexiko
Brazílie
Chile
Argentina
Peru
Panama
Kostarika
Ekvádor
Guatemala
El Salvador
Paraguay
Honduras
Uruguay
Kolumbie
Nikaragua
Asie
Japonsko
Hongkong
Tchaj-wan
Singapur
Malajsie
Jižní Korea
Indonésie
Thajsko
Čína
Oceánie
Austrálie
Nový Zéland

4. ŠAMPIONÁT 2019

Šampionát 2019 se bude skládat z následujících 3 podniků:

1Online seriálu
2World Tour
3Světového finále

1Online seriál

Tyto závody představují jádro celého šampionátu. Online seriálů se ve hře GT Sport může zúčastnit každý v režimu „Sport“.

Online seriál Nations Cup
Online seriál Nations Cup se bude konat jako 6 měsíců trvající soutěž od března do září.
Seriál bude rozdělen do 4 etap, které se budou skládat z 10 kol (1 kolo zahrnuje kvalifikaci a finálový závod), celkově tak bude mít 40 kol.
Za účast v online závodě získá soutěžící body na základě svého výkonu. Tyto body určí pozici soutěžícího v žebříčku, který bude aktualizován na konci každého kola.
Na konci každé etapy se hráči budou moci (na základě svého bodového hodnocení) kvalifikovat jako „Hvězdní hráči“ (viz níže) a mohou být vybráni k účasti na závodech World Tour (viz níže).
Způsobilost k účasti v závodech světových finále bude posouzena na základě kombinace bodového hodnocení soutěžícího na konci online seriálu a jeho výkonu v živě pořádaných závodech World Tour v průběhu roku.
Hodnocení je založené na systému bodů efektivity: na konci každé etapy bude závěrečné skóre vypočítáno z nejlepší čtvrtiny (1/4) kol ze všech kol dané etapy (desetinná čísla budou zaokrouhlena nahoru).
Například:
– Po 10 kolech bude počet efektivních bodů (10 : 4 = 2,5, zaokrouhleno nahoru). Do závěrečného skóre se započítají 3 nejlepší kola.
– Po 40 kolech bude na konci seriálu 2019 soutěžícím do závěrečného skóre započítáno 10 nejlepších kol.
Kalendář závodů seriálu Nations Cup 2019
1. etapa 2. etapa 3. etapa 4. etapa
1. kolo 23. březen 2019 11. kolo1. květen 2019 21. kolo8. červen 2019 31. kolo3. srpen 2019
2. kolo 27. březen 2019 12. kolo4. květen 2019 22. kolo12. červen 2019 32. kolo7. srpen 2019
3. kolo 30. březen 2019 13. kolo8. květen 2019 23. kolo15. červen 2019 33. kolo14. srpen 2019
4. kolo 3. duben 2019 14. kolo11. květen 2019 24. kolo6. červenec 2019 34. kolo17. srpen 2019
5. kolo 6. duben 2019 15. kolo15. květen 2019 25. kolo10. červenec 2019 35. kolo21. srpen 2019
6. kolo 10. duben 2019 16. kolo18. květen 2019 26. kolo13. červenec 2019 36. kolo24. srpen 2019
7. kolo 13. duben 2019 17. kolo22. květen 2019 27. kolo17. červenec 2019 37. kolo28. srpen 2019
8. kolo 20. duben 2019 18. kolo25. květen 2019 28. kolo20. červenec 2019 38. kolo31. srpen 2019
9. kolo 24. duben 2019 19. kolo29. květen 2019 29. kolo24. červenec 2019 39. kolo4. září 2019
10. kolo 27. duben 2019 20. kolo1. červen 2019 30. kolo27. červenec 2019 40. kolo7. září 2019
(Data uvedená tučně budou zahrnovat závod „Nejlepších 16 superhvězd“ (viz níže).
Z důvodů nepředvídatelných okolností mohou být závody v některá data změněny či zrušeny.)
Online seriál Manufacturers Series
Online seriál Manufacturer Series se bude konat jako 3měsíční soutěž od července do září.
Seriál bude rozdělen do 2 etap, které se budou skládat z 10 kol (1. etapa budou kola 1 až 10, 2. etapa kola 11 až 20).
Za účast v online závodě získá soutěžící body na základě svého výkonu. Tyto body určí pozice soutěžících v žebříčku, který bude aktualizován na konci každého kola.
Na konci každé etapy se hráči budou moci (na základě svého bodového hodnocení) kvalifikovat jako „Hvězdní hráči“ (viz níže) a mohou být vybráni k účasti na závodech World Tour (viz níže).
Hodnocení je založené na systému bodů efektivity: na konci každé etapy bude závěrečné skóre vypočítáno z nejlepší čtvrtiny (1/4) kol ze všech kol dané etapy (desetinná čísla budou zaokrouhlena nahoru).
Například:
– Po 10 kolech (10 : 4 = 2,5, zaokrouhleno nahoru) se do závěrečného skóre započítají 3 nejlepší kola.
– Po 20 kolech bude na konci seriálu 2019 soutěžícím do závěrečného skóre započítáno 5 nejlepších kol.
Kalendář závodů Manufacturer Series 2019
1. etapa 2. etapa    
1. kolo8. červen 2019 11. kolo3. srpen 2019    
2. kolo12. červen 2019 12. kolo7. srpen 2019    
3. kolo15. červen 2019 13. kolo14. srpen 2019    
4. kolo6. červenec 2019 14. kolo17. srpen 2019    
5. kolo10. červenec 2019 15. kolo21. srpen 2019    
6. kolo13. červenec 2019 16. kolo24. srpen 2019    
7. kolo17. červenec 2019 17. kolo28. srpen 2019    
8. kolo20. červenec 2019 18. kolo31. srpen 2019    
9. kolo24. červenec 2019 19. kolo4. září 2019    
10. kolo27. červenec 2019 20. kolo7. září 2019    
(Data uvedená tučně budou zahrnovat závod „Nejlepších 16 superhvězd“ – viz níže.
Z důvodů nepředvídatelných okolností mohou být závody v některá data změněny či zrušeny.)

2 World Tour

Tyto živě pořádané závody se budou konat na různých místech po celém světě. Soutěžící umístění na nejvyšších místech žebříčků ze všech regionů se shromáždí, aby rozhodli, kdo z nich je nejlepší jezdec.

Výběr soutěžících pro závody World Tour bude vycházet z jejich hodnocení a pozice na žebříčku na konci každé etapy online seriálu (kromě prvního World Tour konaného v Paříži).

Kalendář závodů World Tour 2019
  Datum Kritéria výběruNations Cup Kritéria výběruManufacturer Series
World Tour – Paříž 16.–17. březen Světové finále 2018 Světové finále 2018
World Tour – Nürburgring 21.–22. červen Nations Cup 2019 – 1. etapa 2. sezona exhibičního seriálu 2019
World Tour – New York 24.–25. srpen Nations Cup 2019 – 2. etapa Předsezona Manufacturer Series 2019
World Tour – Red Bull Hangar-7 13.–14. září Nations Cup 2019 – 3. etapa 1. etapa Manufacturer Series 2019
World Tour – Tokio 26.–27. říjen Nations Cup 2019 – 4. etapa 2. etapa Manufacturer Series 2019

(Data konání závodů World Tour mohou být změněna, případně mohou být závody zcela zrušeny.)

Nations Cup

Účast v závodech World Tour seriálu Nations Cup bude rozhodována na základě následujícího kritéria:

Nejvýše umístění soutěžící v žebříčku online seriálu z každého regionu v okamžiku výběru. Počet hráčů z jednotlivých zemí (teritorií) však bude omezen, jak je uvedeno níže:

Maximální počet soutěžících z každého regionu a země/teritoria v závodech World Tour
  Výběr Soutěžící z jedné země/teritoria
Evropa / Střední východ / Afrika 10 Max. 2 z jedné země
Severní Amerika 3 Max. 2 z jedné země
(3, jde-li o pořadatelský region)
Střední a Jižní Amerika 3 Max. 2 z jedné země
(3, jde-li o pořadatelský region)
Asie 4 Max. 2 z jedné země
(4, jde-li o pořadatelský region)
Oceánie 2 Max. 2 z jedné země
(3, jde-li o pořadatelský region)
Hostitelský region 2 další soutěžící  
  Celkem24 soutěžících  
(Budou-li z důvodů stažení účasti či omezení výběrů volná účastnická místa, budou další soutěžící vybíráni z nejvyšších pozic žebříčků.
Tato metoda výběru neplatí pro „World Tour 2019 – Paříž“.)
Manufacturer Series

Účast v závodech World Tour seriálu Manufacturer Series bude rozhodována na základě následujícího kritéria:

Výběr výrobců

Pro účast na World Tour bude vybráno 12 výrobců: kromě oficiálních partnerů z řad výrobců (viz níže) budou vybráni také výrobci, kteří se na konci každého výběrového závodu umístí na nejvyšších místech v „globálním žebříčku výrobců“.

(Další informace se dozvíte níže v sekci „Globální žebříček výrobců“.)

Oficiální partneři z řad výrobců

Následuje seznam oficiálních partnerů pro ročník 2019.

Toyota

(Další oficiální partneři mohou být přidáni v průběhu seriálu.)

Globální žebříček výrobců

„Globální žebříček výrobců“ bude v seriálu Manufacturer Series sestaven níže popsaným způsobem.

1) Pro každý region bude sestaven „žebříček výrobců“:
Na konci každého kola bude pozice výrobce v „žebříčku výrobců“ stanovena na základě bodů získaných nejvýše umístěným jezdcem, s nímž má příslušný výrobce podepsán kontrakt (jezdec, který má v daném kole nejvyšší skóre pro daného výrobce).
Na konci každého kola budou všem 25 výrobcům přiděleny „body do žebříčku výrobců“ na základě jejich pozice ve výše zmíněném „žebříčku výrobců“, a to takto:
Tabulka rozdělování „bodů do žebříčku výrobců“
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
40 bodů 36 bodů 33 bodů 30 bodů 27 bodů 24 bodů 22 bodů 20 bodů 18 bodů 16 bodů 15 bodů 14 bodů 13 bodů 12 bodů 11 bodů
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.          
10 bodů 9 bodů 8 bodů 7 bodů 6 bodů 5 bodů 4 body 3 body 2 body 1 bod          
2) Bude sestaven „globální žebříček výrobců“:
Pozici výrobce v „globálním žebříčku výrobců“ určí součet „bodů do žebříčku výrobců“ ze všech 5 regionů

Žebříček výrobců je založen na systému bodů efektivity: na konci každého kola bude závěrečné skóre vypočítáno z nejlepší čtvrtiny (1/4) dosavadních kol (desetinná čísla budou zaokrouhlena nahoru).

Například:
– Po 10 kolech (10 : 4 = 2,5, zaokrouhleno nahoru) se do závěrečného skóre započítají 3 nejlepší kola.
– Po 20 kolech bude na konci seriálu 2019 do závěrečného skóre započítáno 5 nejlepších kol.
(Budou-li mít v „globálním žebříčku výrobců“ dva či více výrobců shodný počet bodů, bude výběr proveden na základě následujících kritérií:
a) výrobci s nejvyšším počtem bodů v regionu;
b) výrobce s nejvyšším počtem podepsaných kontraktů na konci seriálu 2019.
Rozdělování „bodů do žebříčku výrobců“ v jednotlivých kolech

1Region Evropa / Střední východ / Afrika

Body získané nejlepšími hráči každého výrobce

V každém kole bude pozice výrobce v žebříčku stanovena na základě bodů získaných nejlepšími jezdci daného výrobce. Na základě tohoto žebříčku výrobců pak budou rozděleny body do žebříčku výrobců.

Žebříček výrobců v regionu

2Severní Amerika

Žebříček výrobců v regionu

3Střední a Jižní Amerika

Žebříček výrobců v regionu

4Asie

Žebříček výrobců v regionu

5Oceánie

Žebříček výrobců v regionu

V každém kole budou sečteny body ze všech 5 regionů

Globální žebříček výrobců
Výběr soutěžících

Každý z 12 výrobců si své reprezentující jezdce vybere na základě těchto kritérií:

1) Budou vybrány 3 regiony s nejvyšším počtem bodů v žebříčku výrobců;
2) Nejvýše umístění hráči z těchto 3 regionů budou vybráni jako reprezentanti příslušného výrobce.
(Poznámka: Na rozdíl od Nations Cupu nebude počet vítězství ve World Tour součástí kritérií výběru.)
Dojde-li v „globálním žebříčku výrobců“ k rovnosti bodů u dvou či více regionů, výběr bude proveden na základě následujících kritérií:
a) region s nejvyšším dosaženým skóre ve všech kolech;
b) region s nejvyšším počtem registrovaných účastníků na konci seriálu 2019.
Dojde-li k situaci, kdy někteří hráči o účast přijdou, bude další hráč vybrán podle následujícího pořadí priority:
a) nejvýše umístěný hráč z regionu s dalším nejvyšším počtem bodů v žebříčku výrobců;
b) hráč s druhým nejvyšším skóre ze stejného regionu jako hráč, který přišel o účast.)
Například: Jestliže v „žebříčku výrobců“ byla Toyota v regionu Asie 1., v regionu Evropa / Střední východ / Afrika 2., v regionu Severní Amerika 3., v regionu Oceánie 4. a v regionu Střední a Jižní Amerika 5., nejvýše umístění hráči v Asii, Evropě / Středním východě / Africe a Severní Americe budou prvními kandidáty, avšak pokud hráč ze Severní Ameriky o účast přijde, dalším kandidátem bude hráč z regionu Oceánie.

3 Světové finále

V tomto živě pořádaném závodě bude určen nejlepší jezdec světa.

Vítěz světového finále Nations Cupu se stane šampionem Nations Cupu 2019 a vítězný tým Manufacturer Series bude korunován šampionem Manufacturer Series 2019, soutěžící z obou seriálů pak v prosinci obdrží ocenění na slavnostním udílení cen FIA.

Kalendář závodů světového finále 2019
Světové finále Místo: MonacoDatum: 23.–24. listopad

(Data konání závodů světového finále mohou být změněna.)

Nations Cup

Účast v závodech světového finále seriálu Nations Cup bude rozhodována na základě následujícího kritéria:

Vítězové reprezentačních finále země (viz níže).

Hráči s nejvyšším počtem vítězství World Tour (počet vyhraných závodů během World Tour nebude brán do úvahy).

Nejvýše umístění soutěžící v žebříčku online seriálu z každého regionu v okamžiku výběru. Počet hráčů z jednotlivých zemí (teritorií) však bude omezen, jak je uvedeno níže:

Maximální počet soutěžících z každého regionu a země/teritoria ve světovém finále
  Výběr Soutěžící z jedné země/teritoria
Evropa / Střední východ / Afrika 16 Max. 3 z jedné země
Severní Amerika 5 Max. 3 z jedné země
Střední a Jižní Amerika 5 Max. 3 z jedné země
Asie 6 Max. 3 z jedné země
Oceánie 4 Max. 3 z jedné země
  Celkem36 soutěžících  
(Budou-li z důvodů stažení účasti či omezení výběrů volná účastnická místa, budou další soutěžící vybíráni z nejvyšších pozic žebříčků.
V některých případech může být jako náhradník vybrán následující soutěžící v pořadí. V takovém případě nebude platit výše uvedené omezení na počet účastníků z jedné země či teritoria.)
Světové finále
Živý závod
Evropa / Střední východ / Afrika
Nejlepší jezdci
Severní Amerika
Nejlepší jezdci
Střední a Jižní Amerika
Nejlepší jezdci
Asie
Nejlepší jezdci
Oceánie
Nejlepší jezdci
Finále reprezentantů země

V některých případech se po předchozím souhlasu společnosti Polyphony Digital může pro účast v seriálu Nations Cup konat finále reprezentantů země. Pokud se uskuteční finále reprezentantů země, budou účastníci světového finále dané země/teritoria vybráni na základě výsledků tohoto finále.

Kritérium výběru pro finále reprezentantů země bude stejné jako pro světové finále.

Pokud se uskuteční finále reprezentantů země, maximální počet soutěžících ve světovém finále z takové země bude odpovídat počtu uvedenému v tabulce výše a maximální počet soutěžících z příslušného regionu bude adekvátně snížen.

Manufacturer Series

Účast v závodech světového finále seriálu Manufacturer Series bude rozhodována podle stejných kritérií jako při výběru pro závody World Tour seriálu Manufacturer Series.

5. BODY

Hráč, který se zúčastní online závodu a dokončí jej, získá body na základě svého konečného umístění. Získané body jsou určovány automaticky podle průměrného hodnocení jezdce všech hráčů, kteří se daného závodu zúčastnili.

*Jestliže se hráči v jednom kole zúčastní více závodů, do online hodnocení daného kola se jim budou započítávat pouze body získané v posledním závodě.

6. HVĚZDNÍ HRÁČI

„Hvězdní hráči“ jsou hráči, kteří předvádějí špičkovou jezdeckou techniku a sportovní chování, které si zaslouží uznání všech hráčů. U těchto závodníků bude nezbytné registrovat podrobnější informace v jejich profilech, které budou využívány během reportáží ze závodů a živě pořádaných závodech. Hodnocení jezdce u „hvězdných hráčů“ bude ve hře označeno písmenem „S“.

Nejlépe umístění hráči na žebříčku na konci každé etapy se mohou na webu gran-turismo.com zaregistrovat jako „hvězdní hráči“.

V každém regionu musí „hvězdný hráč“ splňovat následující podmínky:

  Nations Cup Manufacturer Series
Evropa / Střední východ / Afrika Nejlepších 200, nebo nejlepších 10 z každé země Nejlepších 200, nebo nejlepších 10 od každého výrobce
Severní Amerika Nejlepších 140, nebo nejlepších 10 z každé země Nejlepších 140, nebo nejlepších 5 od každého výrobce
Střední a Jižní Amerika Nejlepších 60, nebo nejlepších 10 z každé
země
Nejlepších 60, nebo nejlepších 5 od každého výrobce
Asie Nejlepších 150, nebo nejlepších 10 z každé země Nejlepších 150, nebo nejlepších 5 od každého výrobce
Oceánie Nejlepších 50, nebo nejlepších 10 z každé
země
Nejlepších 50, nebo nejlepších 5 od každého výrobce

Jestliže dojde k naplnění podmínek pro registraci „hvězdného hráče“, objeví se ve hře upozornění. Registraci je pak možné provést na stránkách gran-turismo.com.

Status „hvězdný hráč“ platí jen v etapě, která bezprostředně následuje po etapě, kdy hráč splnil podmínky pro udělení tohoto statusu.

(Registrační formulář „hvězdného hráče“ bude k dispozici pouze soutěžícím starším 18 let. Soutěžící ze Saúdské Arábie, Kuvajtu a Spojených arabských emirátů musí být starší 21 let. Podmínky registrace „hvězdného hráče“ se mohou v průběhu seriálu změnit podle aktuální situace registrace hráčů.)

7. NEJLEPŠÍCH 16 SUPERHVĚZD

Během online seriálu se budou konat speciální závody „Nejlepších 16 superhvězd“, kterých se budou moci zúčastnit pouze nejlepší hráči. Za tento závod budou udělovány bonusové body, takže hráči budou mít možnost získat víc bodů než obvykle.

Podmínky pro účast v závodech „Nejlepších 16 superhvězd“ budou následující:

Soutěžící bude registrován jako „hvězdný hráč“ na stránkách gran-turismo.com.

Hodnocení jezdce příslušného soutěžícího či jím získané body v dané etapě musí být mezi 16 nejvýše umístěnými jezdci ze všech soutěžících. Platí však následující omezení:

  Nations Cup Manufacturer Series
Evropa / Střední východ / Afrika Až 2 soutěžící z jedné země/teritoria Až 2 soutěžící od jednoho výrobce
Severní Amerika Až 10 soutěžících z jedné země/teritoria Až 2 soutěžící od jednoho výrobce
Střední a Jižní Amerika Až 12 soutěžících z jedné země/teritoria Až 2 soutěžící od jednoho výrobce
Asie Až 12 soutěžících z jedné země/teritoria Až 2 soutěžící od jednoho výrobce
Oceánie Až 10 soutěžících z jedné země/teritoria Až 2 soutěžící od jednoho výrobce
(Podrobnosti o počtu bonusových bodů, kritériích výběru a omezeních účasti v závodech „Nejlepších 16 superhvězd“ se dozvíte na informační obrazovce ve hře při výběru jednotlivých závodů. Kritéria výběru mohou být podle příslušného závodu založena na hodnocení jezdce či získaných bodech.)

8. UPOZORNĚNÍ

Remíza finálového skóre

Budou-li mít dva či více soutěžících na konci etapy shodný počet bodů, pořadí bude určeno na základě následujících kritérií:

a) nejvyšší hodnocení jezdce;
b) nejvyšší hodnocení sportovního chování;
c) nejstarší účast ve hře „Gran Turismo Sport“ podle záznamu PSN Online ID.)
Vícenásobné účty

Bude-li zjištěno, že se soutěžící připojuje prostřednictvím více účtů PSN nebo se účastní jakékoli aktivity, která znevýhodňuje ostatní účastníky závodů, může být takový soutěžící z šampionátu diskvalifikován.

Porušení pravidel a podvodná činnost

Pořadatel si v zájmu udržení nejvyšších standardů závodů a spravedlivé soutěže vyhrazuje právo prošetřit všechny podezřelé aktivity.

Pokud se takové prošetřování aktivity uskuteční, očekává se, že účastníci budou s pořadatelem plně spolupracovat.

Poruší-li soutěžící pravidla nebo se zúčastní nějaké podvodné činnosti, může být ze závodů diskvalifikován nebo mu mohou být uděleny jiné postihy.

Zpět na začátek stránky