GT

Please select your country / region

Close Window
CZ
Přehled šampionátu FIA Certified Gran Turismo Championships 2020

Naposledy aktualizováno: 21. 04. 2020

1. ŠAMPIONÁTY

Pořádány budou následující dva šampionáty:

FIA GT Championship // Nations Cup
V šampionátu Nations Cup bojují o vítězství země a teritoria. Příslušná země (či teritorium) bude soutěžícímu přiřazena automaticky podle informací registrovaných u jeho PSN Online ID, které používá k přihlášení do hry. Pro zemi původu používaných vozů neplatí žádná omezení.
FIA GT Championship // Manufacturer Series
V šampionátu Manufacturer Series soutěžící závodí jako reprezentanti svých oblíbených výrobců a bojují s reprezentanty ostatních výrobců.

2. ZPŮSOBILOST

Online seriálů se ve hře GT Sport může zúčastnit každý v režimu „Sport“.

„Formulář registrace hvězdného hráče“ a účast na závodech World Tour 2020 – Sydney, online regionálních finále a online světových finále však budou k dispozici pouze hráčům, kteří budou v okamžiku jejich konání starší 18 let.

(Soutěžící ze Saúdské Arábie, Kuvajtu a Spojených arabských emirátů musí být v okamžiku zahájení závodu starší 21 let.)

3. ZÚČASTNĚNÉ REGIONY

Šampionát bude rozdělen do 5 regionů. „Registrace hvězdného hráče“ a účast na závodech World Tour – Sydney, online regionálních finále a online světových finále je k dispozici pouze v následujících zemích a regionech.

Severní Amerika Střední a Jižní Amerika Evropa / Střední východ / Afrika Asie Oceánie
Evropa / Střední východ / Afrika
Rakousko
Bahrajn
Belgie
Česká republika
Dánsko
Finsko
Francie
Německo
Řecko
Maďarsko
Irsko
Itálie
Libanon
Kuvajt
Nizozemí
Norsko
Omán
Polsko
Portugalsko
Katar
Rumunsko
Rusko
Saúdská Arábie
Slovensko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Turecko
Ukrajina
Spojené arabské emiráty (UAE)
UK
Severní Amerika
Spojené státy americké (vyjma Arizony)
Kanada (vyjma Quebecu)
Střední a Jižní Amerika
Mexiko
Brazílie
Chile
Argentina
Peru
Panama
Kostarika
Ekvádor
Guatemala
El Salvador
Paraguay
Honduras
Uruguay
Kolumbie
Nikaragua
Asie
Japonsko
Hongkong
Tchaj-wan
Singapur
Malajsie
Jižní Korea
Indonésie
Thajsko
Čína
Oceánie
Austrálie
Nový Zéland

4. ŠAMPIONÁT 2020

Šampionát 2020 se bude skládat z následujících 5 podniků:

1Online seriálů
2World Tour – Sydney
3Časovky extra etapy
4Online regionálních finále
5Online světových finále

1Online seriály

Tyto závody představují jádro celého šampionátu. Online seriálů se ve hře GT Sport může zúčastnit každý v režimu „Sport“.

Online seriál Nations Cup
Online seriál Nations Cup se bude konat jako 4měsíční soutěž od dubna do srpna.
Seriál bude rozdělen do 3 etap, které se budou skládat z 10 kol (1 kolo zahrnuje kvalifikaci a finálový závod), celkově tak bude mít 30 kol.
Za účast v online závodě získá soutěžící body na základě svého výkonu. Tyto body určí pozici soutěžícího v žebříčku, který bude aktualizován na konci každého kola.
Na konci každé etapy bude na základě bodového hodnocení proveden výběr „Hvězdných hráčů“ (viz níže).

Celkové hodnocení je založené na systému bodů efektivity: na konci každé etapy bude závěrečné skóre vypočítáno z nejlepší čtvrtiny (1/4) kol ze všech kol dané etapy (desetinná čísla budou zaokrouhlena nahoru).

               
Například:
               
– Po 10 kolech (10 : 4 = 2,5, zaokrouhleno nahoru) se do závěrečného skóre započítají 3 nejlepší kola.
               
– Po 30 kolech bude na konci seriálu 2020 soutěžícím do závěrečného skóre započítáno 8 nejlepších kol.
Kalendář závodů seriálu Nations Cup 2020
1. etapa 2. etapa 3. etapa  
1. kolo25. dubna 2020 11. kolo2. června 2020 21. kolo7. července 2020  
2. kolo28. dubna 2020 12. kolo6. června 2020 22. kolo11. července 2020  
3. kolo2. května 2020 13. kolo9. června 2020 23. kolo14. července 2020  
4. kolo5. května 2020 14. kolo13. června 2020 24. kolo18. července 2020  
5. kolo9. května 2020 15. kolo16. června 2020 25. kolo21. července 2020  
6. kolo12. května 2020 16. kolo20. června 2020 26. kolo25. července 2020  
7. kolo16. května 2020 17. kolo23. června 2020 27. kolo28. července 2020  
8. kolo19. května 2020 18. kolo27. června 2020 28. kolo1. srpna 2020  
9. kolo23. května 2020 19. kolo30. června 2020 29. kolo4. srpna 2020  
10. kolo30. května 2020 20. kolo4. července 2020 30. kolo8. srpna 2020  
(Data uvedená tučně budou zahrnovat závod „Nejlepších 16 superhvězd“ – viz níže.
Z důvodů nepředvídatelných okolností mohou být závody v některá data změněny či zrušeny.)
Online seriál Manufacturer Series
Online seriál Manufacturer Series se bude konat jako 4měsíční soutěž od dubna do srpna.
Seriál bude rozdělen do 3 etap, které se budou skládat z 10 kol (1 kolo zahrnuje kvalifikaci a finálový závod), celkově tak bude mít 30 kol.
Za účast v online závodě získá soutěžící body na základě svého výkonu. Tyto body určí pozici soutěžícího v žebříčku, který bude aktualizován na konci každého kola.
Na konci každé etapy bude na základě bodového hodnocení proveden výběr „Hvězdných hráčů“ (viz níže).
Hodnocení výrobce je založené na systému bodů efektivity: na konci každé etapy bude závěrečné skóre vypočítáno z nejlepší čtvrtiny (1/4) kol ze všech kol dané etapy (desetinná čísla budou zaokrouhlena nahoru).
Například:
– Po 10 kolech (10 : 4 = 2,5, zaokrouhleno nahoru) se do závěrečného skóre započítají 3 nejlepší kola.
– Po 30 kolech bude na konci seriálu 2020 soutěžícím do závěrečného skóre započítáno 8 nejlepších kol.
Kalendář závodů Manufacturer Series 2020
1. etapa 2. etapa 3. etapa  
1. kolo25. dubna 2020 11. kolo3. června 2020 21. kolo8. července 2020  
2. kolo29. dubna 2020 12. kolo6. června 2020 22. kolo11. července 2020  
3. kolo2. května 2020 13. kolo10. června 2020 23. kolo15. července 2020  
4. kolo6. května 2020 14. kolo13. června 2020 24. kolo18. července 2020  
5. kolo9. května 2020 15. kolo17. června 2020 25. kolo22. července 2020  
6. kolo13. května 2020 16. kolo20. června 2020 26. kolo25. července 2020  
7. kolo16. května 2020 17. kolo24. června 2020 27. kolo29. července 2020  
8. kolo20. května 2020 18. kolo27. června 2020 28. kolo1. srpna 2020  
9. kolo23. května 2020 19. kolo1. července 2020 29. kolo5. srpna 2020  
10. kolo30. května 2020 20. kolo4. července 2020 30. kolo8. srpna 2020  
(Data uvedená tučně budou zahrnovat závod „Nejlepších 16 superhvězd“ – viz níže.
Z důvodů nepředvídatelných okolností mohou být závody v některá data změněny či zrušeny.)
Globální žebříček výrobců

„Globální žebříček výrobců“ bude v seriálu Manufacturer Series sestaven níže popsaným způsobem.

1) Pro každý region bude sestaven „žebříček výrobců“:
Na konci každého kola bude pozice výrobce v „žebříčku výrobců“ stanovena na základě bodů získaných nejvýše umístěným jezdcem, s nímž má příslušný výrobce podepsán kontrakt (jezdec, který má v daném kole nejvyšší skóre pro daného výrobce).
Na konci každého kola budou všem 25 výrobcům přiděleny „body do žebříčku výrobců“ na základě jejich pozice ve výše zmíněném „žebříčku výrobců“, a to takto:
Tabulka rozdělování „bodů do žebříčku výrobců“
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
40 bodů 36 bodů 33 bodů 30 bodů 27 bodů 24 bodů 22 bodů 20 bodů 18 bodů 16 bodů 15 bodů 14 bodů 13 bodů 12 bodů 11 bodů
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.          
10 bodů 9 bodů 8 bodů 7 bodů 6 bodů 5 bodů 4 body 3 body 2 body 1 bod          
Dojde-li na konci kola u dvou či více nejvýše umístěných jezdců zastupujících různé výrobce k rovnosti individuálních bodů, budou body do žebříčku výrobců těmto výrobcům přiděleny rovnoměrně.

Například: Hráč A (Toyota) a hráč B (Mercedes-Benz) získají shodně individuální skóre 230 bodů. Mají-li oba výrobci shodný počet bodů za 3. místo ve svých regionech, pak body přidělené za 3. a 4. místo budou přidány dohromady tak, že každý tým získá polovinu celkového počtu (33+30=63/2=31,5 bodů).
2) Bude sestaven „globální žebříček výrobců“:
Sečtením bodů udělených každému výrobci ve třech (3) regionech s nejvyšším počtem bodů do žebříčku výrobců bude určen globální žebříček výrobců.
Budou-li mít v „globálním žebříčku výrobců“ dva či více výrobců shodný počet bodů, bude výběr proveden na základě následujících kritérií:
a) výrobce s nejvyšším počtem bodů v žebříčku výrobců ze všech pěti regionů; a
b) bude-li i nadále stav nerozhodný, výrobce s nejvyšším počtem bodů v žebříčku výrobců ze všech pěti regionů a všech kol; a
c) bude-li i nadále stav nerozhodný, pak výrobce s nejvyšším počtem podepsaných kontraktů na konci příslušné etapy.
(Globální žebříček výrobců vychází z bodů ze všech kol.)

2 World Tour 2020 – Sydney

Tento živě pořádaný závod se v australském Sydney konal 14.–16. února 2020 a sešli se na něm vybraní soutěžící z živě pořádaných „světových finále 2019“.

Nejvýše umístění jezdci a výrobci z World Tour získávají „body World Tour“ (vysvětleno níže).

Body World Tour

Jednotliví jezdci a výrobci, kteří v živě pořádaném závodě World Tour obsadí v celkovém umístění seriálů Nations Cup a Manufacturer Series 1., 2. a 3. místo, obdrží „body World Tour“.

„Body World Tour“ budou připočteny k počátečnímu skóre jednotlivých jezdců a výrobců při světových finále.

Tabulka bodů
Umístění 1. 2. 3.
Body 3 2 1
(„Body World Tour“ neovlivňují způsobilost pro výběr na světová finále a platí jen pro jednotlivé jezdce a výrobce, kteří se účastní světových finále.)

3Časovka extra etapy

V této časovce se jezdci utkají o další účastnická místa na regionálních finále seriálu Nations Cup šampionátu FIA Gran Turismo Championships 2020.

Nejvýše umístění jezdci z extra etapy se kvalifikují na regionální finále Nations Cupu.

(Neplatí pro jezdce, kteří se již na regionální finále 2020 kvalifikovali z online seriálů Nations Cupu.)
Účast v časovce extra etapy

Do tohoto závodu se lze zapojit ze sekce „Časovka“ režimu „Sport“.

Kalendář závodů extra etapy seriálu Nations Cup 2020

Od 15. října 2020, 06:00 (UTC) do 25. října 2020, 14:59 (UTC)

(Na další informace o způsobu výběru se prosím podívejte do následující sekce „Online regionální finále“.)

4Online regionální finále

Jde o online závody, jež určí soutěžící, kteří se kvalifikují do online světových finále Nations Cupu.

Konat se budou 3 online regionální finále: Evropa / Střední východ, Ameriky a Asie-Oceánie.

Nejvýše umístění soutěžící z online regionálních finále se kvalifikují do online světových finále Nations Cupu.

Kalendář online regionálních finále seriálu Nations Cup 2020

Listopad

(Podrobnosti o datech vysílání a další informace budou oznámeny, jakmile budou potvrzeny.)
Způsob výběru do online regionálních finále

Soutěžící pro online regionální finále budou vybráni z online seriálů Nations Cupu (1. až 3. etapy) a časovky extra etapy (konané 15. až 25. října) podle následujících kritérií:

(Vezměte prosím na vědomí, že počet jezdců, kteří mohou být vybráni z jedné země/teritoria, je pro každý region omezen – viz tabulka níže.)
Výběr jezdců
Z online seriálů 2020 Z extra etapy Omezení země
Evropa / Střední východ / Afrika Nejlepších 12 Nejlepší 4 Až 3 soutěžící z jedné země/teritoria
Ameriky Severní Amerika: Nejlepších 6 Severní Amerika: Nejlepší 2 Až 6 soutěžících z jedné země/teritoria
Střední a Jižní Amerika: Nejlepších 6 Střední a Jižní Amerika: Nejlepší 2
Asie a Oceánie Asie: Nejlepších 9 Asie: Nejlepší 3 Až 10 soutěžící z jedné země/teritoria
Oceánie: Nejlepší 3 Oceánie: Nejlepší 1 Až 4 soutěžící z jedné země/teritoria
(Jezdci z online seriálů 2020 budou mít přednost vzhledem k umístěním z příslušné země či teritoria. Pokud se v závodě uvolní místo z důvodů odstoupení nebo omezení počtu, pak toto místo rezervujeme pro dalšího následného nejvýše umístěného jezdce na žebříčku.)
Body World Tour

Jezdci, kteří skončí v konečném pořadí online regionálních finále mezi nejlepšími 8, obdrží „body World Tour“.

„Body World Tour“ budou připočteny k počátečním skóre jednotlivých jezdců při světových finále.

Pořadí 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Body 8 bodů 7 bodů 6 bodů 5 bodů 4 body 3 body 2 body 1 bod
Body World Tour jsou platné pouze pro jezdce, kteří se kvalifikovali na světová finále.

5 Online světové finále

V tomto online závodě budou určeni nejlepší jezdci světa.

Vítěz světového finále Nations Cupu se stane šampionem Nations Cupu 2020 a vítězný tým Manufacturer Series bude korunován šampionem Manufacturer Series 2020, soutěžící z obou seriálů pak v prosinci obdrží ocenění na slavnostním udílení cen FIA.

Kalendář závodů online světových finále 2020

Prosinec

(Podrobnosti o datech vysílání a další informace budou oznámeny, jakmile budou potvrzeny.)
Nations Cup

Účastníci pro online světová finále seriálu Nations Cup jsou vybíráni podle následujících kritérií:

Vítěz Nations Cupu World Tour 2020.

Nejvýše umístění hráči v konečném pořadí regionálních finále.

Způsob výběru z regionálních finále
  Jezdci
Evropa / Střední východ / Afrika 8 celkově nejlepších
Ameriky 4 celkově nejlepší
Asie a Oceánie 3 celkově nejlepší
(Pokud se v závodě uvolní místo z důvodů odstoupení nebo omezení počtu, pak toto místo rezervujeme pro dalšího následného nejvýše umístěného jezdce na žebříčku.)
(Pokud se na světových finále uvolní místo z důvodů odstoupení účastníka nebo omezení počtu, pak toto místo rezervujeme pro dalšího následného nejvýše umístěného jezdce na žebříčku.)
Manufacturer Series

Výběr pro světové finále Manufacturer Series bude určeno níže popsaným způsobem.

Způsob výběru výrobce

Do světových finále postoupí 12 týmů, které se budou skládat z oficiálních partnerů z řad výrobců sezony 2020 a nejvýše umístěných výrobců v „globálním žebříčku výrobců“, jak bude určena na konci sezony 2020.

Oficiální partneři z řad výrobců

Následuje seznam oficiálních partnerů seriálu 2020.

Toyota
Mazda

(Další oficiální partneři mohou být přidáni později.)

Způsob výběru reprezentanta výrobce

Reprezentující jezdci pro každého z 12 výrobců budou vybráni na základě těchto kritérií:

a) jezdec s nejvyšším počtem bodů výrobce pro každý ze 3 regionů, a
b) v případě rovnosti bodů, nejvýše umístěný jezdec v každém ze 3 regionů.
(Na rozdíl od Nations Cupu se počet vítězství ve World Tour do Manufacturer Series nezapočítává.)

dojde-li po skončení všech kol k rovnosti bodů u dvou či více regionů, výběr bude proveden na základě následujících kritérií:
a) region s nejvyšším celkovým počtem bodů v globální žebříčku výrobců; a
b) bude-li i nadále stav nerozhodný, region s nejvyšším počtem bodů v žebříčku výrobců v jednom kole seriálu; a
c) bude-li i nadále stav nerozhodný, pak region s jezdcem, který získal nejvyšší počet individuálních bodů.
Pokud jezdec odstoupí ze závodu, bude náhradník určen na základě následujících kritérií:
a) Jezdec s nejvyšším počtem bodů v globálním žebříčku výrobců z nejvýše umístěného regionu (4. v pořadí, pak 5.); a
b) bude-li i nadále stav nerozhodný, pak jezdec s dalším nejvyšším skóre ze stejného regionu.
Například: Jestliže je Toyota na žebříčku výrobců v Asii (1.), v EMEA (2,), v Severní Americe (3.), Oceánii (4.) a Střední a Jižní Americe (5.), pak nejvýše umístění jezdci z Asie, EMEA a Severní Ameriky budou vybráni první. Pokud jezdec ze Severní Ameriky odstoupí, bude jako náhradní jezdec pozván nejvýše umístěný jezdec z Oceánie.

5. BODY

Hráč, který se zúčastní online závodu a dokončí jej, získá body na základě svého konečného umístění. Získané body jsou určovány automaticky podle průměrného hodnocení jezdce všech hráčů, kteří se daného závodu zúčastnili.

*Jestliže se hráči v jednom kole zúčastní více závodů, do online hodnocení daného kola se jim budou započítávat pouze body získané v posledním závodě.

6. HVĚZDNÍ HRÁČI

„Hvězdní hráči“ jsou hráči, kteří předvádějí špičkovou jezdeckou techniku a sportovní chování, které si zaslouží uznání všech hráčů. U těchto závodníků bude nezbytné registrovat podrobnější informace v jejich profilech, které budou využívány během reportáží ze závodů a živě pořádaných závodech. Hodnocení jezdce u „hvězdných hráčů“ bude ve hře označeno písmenem „S“.

Nejlépe umístění hráči na žebříčku na konci každé etapy se mohou na webu gran-turismo.com zaregistrovat jako „hvězdní hráči“.

V každém regionu musí „hvězdný hráč“ splňovat následující podmínky:

  Nations Cup Manufacturer Series
Evropa / Střední východ / Afrika Nejlepších 200, nebo nejlepších 10 z každé země Nejlepších 200, nebo nejlepších 10 od každého výrobce
Severní Amerika Nejlepších 140, nebo nejlepších 10 z každé země Nejlepších 140, nebo nejlepších 5 od každého výrobce
Střední a Jižní Amerika Nejlepších 60, nebo nejlepších 10 z každé země Nejlepších 60, nebo nejlepších 5 od každého výrobce
Asie Nejlepších 150, nebo nejlepších 10 z každé země Nejlepších 150, nebo nejlepších 5 od každého výrobce
Oceánie Nejlepších 50, nebo nejlepších 10 z každé země Nejlepších 50, nebo nejlepších 5 od každého výrobce

Jestliže dojde k naplnění podmínek pro registraci „hvězdného hráče“, objeví se ve hře upozornění. Registraci je pak možné provést na stránkách gran-turismo.com.

Status „hvězdný hráč“ platí jen v etapě, která bezprostředně následuje po etapě, kdy hráč splnil podmínky pro udělení tohoto statusu.

(Registrační formulář „hvězdného hráče“ bude k dispozici pouze soutěžícím starším 18 let. Soutěžící ze Saúdské Arábie, Kuvajtu a Spojených arabských emirátů musí být starší 21 let.
Podmínky registrace „hvězdného hráče“ se mohou v průběhu seriálu změnit podle aktuální situace registrace hráčů.)

7. NEJLEPŠÍCH 16 SUPERHVĚZD

Během online seriálu se budou konat speciální závody „Nejlepších 16 superhvězd“, kterých se budou moci zúčastnit pouze nejlepší hráči. Za tento závod budou udělovány bonusové body, takže hráči budou mít možnost získat víc bodů než obvykle.

Podmínky pro účast v závodech „Nejlepších 16 superhvězd“ budou následující:

Soutěžící bude registrován jako „hvězdný hráč“ na stránkách gran-turismo.com.

Hodnocení jezdce příslušného soutěžícího či jím získané body v dané etapě musí být mezi 16 nejvýše umístěnými jezdci ze všech soutěžících. Platí však následující omezení:

  Nations Cup Manufacturer Series
Evropa / Střední východ / Afrika Až 3 soutěžící z jedné země/teritoria Až 2 soutěžící od jednoho výrobce
Severní Amerika Až 10 soutěžících z jedné země/teritoria Až 2 soutěžící od jednoho výrobce
Střední a Jižní Amerika Až 12 soutěžících z jedné země/teritoria Až 2 soutěžící od jednoho výrobce
Asie Až 12 soutěžících z jedné země/teritoria Až 2 soutěžící od jednoho výrobce
Oceánie Až 10 soutěžících z jedné země/teritoria Až 2 soutěžící od jednoho výrobce
(Podrobnosti o počtu bonusových bodů, kritériích výběru a omezeních účasti v závodech „Nejlepších 16 superhvězd“ se dozvíte na informační obrazovce ve hře při výběru jednotlivých závodů.
Kritéria výběru mohou být podle příslušného závodu založena na hodnocení jezdce či získaných bodech.)

8. UPOZORNĚNÍ

Remíza finálového skóre

Budou-li mít dva či více soutěžících na konci etapy shodný počet bodů, pořadí bude určeno na základě následujících kritérií:

a) hráč s nejvyšším počtem bodů ze všech kol;
b) bude-li i nadále stav nerozhodný, hráč s nejvyšším počtem bodů v jednom kole; a
c) bude-li i nadále stav nerozhodný, hráč s nejvyšším hodnocením jezdce (HJ); a
d) bude-li i nadále stav nerozhodný, hráč s nejvyšším hodnocením sportovního chování (HSCH); a
e) bude-li i nadále stav nerozhodný, hráč, který začal hrát „Gran Turismo Sport“ dříve, a to podle záznamu PSN Online ID.
Zakázané aktivity
– jeden hráč se nesmí seriálu účastnit s více účty;
– je zakázána účast s použitím účtu PSN jiné osoby;
– nesportovní chování.

Bude-li zjištěno, že se hráči dopouštějí podobných zakázaných aktivit, budou přijata odpovídající opatření, včetně (avšak nejen) toho, že jim bude odepřena účast v šampionátu.

Porušení pravidel a podvodná činnost

Pořadatel si v zájmu udržení nejvyšších standardů závodů a spravedlivé soutěže vyhrazuje právo prošetřit všechny podezřelé aktivity.

Pokud se takové prošetřování uskuteční, očekává se, že účastníci budou s pořadatelem plně spolupracovat.

Poruší-li soutěžící pravidla nebo se zúčastní nějaké podvodné činnosti, může být ze závodů diskvalifikován nebo mu mohou být uděleny jiné postihy.

Zpět na začátek stránky