Please select your country / region

Close Window
GT
Má stránka
CZ
Všeobecné informace

Známý problém při aktualizaci hry z verze 1.02

Zjistili jsme, že pokud mají uživatelé nainstalovanou aktualizaci 1.02, mohou někteří při stahování nových herních aktualizací narazit na následující problém.

Jak k němu dochází:

1.
Je-li hra Gran Turismo 6 spuštěna během připojení ke službě PSN, zobrazí se na obrazovce zpráva, která uživatelům sděluje, že „byla nalezena nejnovější data aktualizace pro tento software (verze X.XX)“.

2.
Po přijetí (stiskem tlačítka X při výběru [OK]) se zobrazí zpráva „Čekejte prosím...“ Po několika vteřinách vydá systém PlayStation®3 tři zvukové signály a automaticky se restartuje.

3.
V tomto okamžiku se některým uživatelům může objevit zpráva, že systém nebyl naposledy správně vypnut. Systém nato požádá o provedení kontroly systému a poté je restart dokončen.

4.
Uživatelé jsou následně znovu vyzváni ke stažení aktualizace, ať již se jim zobrazila zpráva uvedená v bodě 3 či ne.

Jak se problému vyhnout:

Chcete-li se vyhnout tomuto problému, přijměte stažení aktualizace stiskem [OK] do 2 vteřin od chvíle, kdy se oznámení na obrazovce zobrazí. Aktualizace poté proběhne bez potíží.

Budete-li čekat déle než 2 vteřiny, odmítněte prosím zobrazovanou zprávu o aktualizaci zmíněnou v bodě 1 stiskem tlačítka s kolečkem a poté na následující obrazovce „Sign-In to PSN“ (Přihlásit do PSN) zvolte [Back] (Zpět). Po spuštění hry ji na obrazovce [My Home] pomocí tlačítka PS ukončete a dále postupujte dle pokynů uvedených výše.

Poznámka:

V kroku 3 se rovněž může zobrazit zpráva „Report this problem to Sony Computer Entertainment?“ (Nahlásit tento problém společnosti Sony Computer Entertainment?). Pokračovat můžete výběrem kterékoli možnosti, [Yes] (Ano) či [No] (Ne).

Velice se omlouváme za případné způsobené problémy.