Please select your country / region

Close Window
GT
Komunita GT SPORT
CZ
Všeobecné informace

Známý problém s aktualizací hry

Občas může nastat situace, kdy dojde během instalačního procesu aktualizace hry k chybě a na obrazovce se zobrazí zpráva „Instalace selhala“.

Pokud k tomu dojde, zkuste mačkáním tlačítka PS hru ukončit a restartovat ji. Několikanásobné restartování hry může tento problém vyřešit, pokud však nepomáhá, je možné, že jsou poškozená herní data; v takovém případě problém vyřeší odstranění herních dat.

Odstraněním herních dat nepřijdete o postup ve hře, obsah garáže ani kredity (nacházejí se v uložených datech), ale narazíte na následující potíže:

- Veškeré aktualizace uvolněné od vydání hry bude třeba znovu stáhnout a nainstalovat, což může v závislosti na rychlosti připojení uživatele trvat poměrně dlouho.
- Veškerá uložená data záznamů budou ztracena. Data záznamu, která byla dříve vyexportována ze stránky „Knihovna“ v menu [Galerie] na externí zařízení, lze po provedení opětovné aktualizace nakopírovat zpět.
- Veškeré uložené soubory s fotografiemi pořízenými v režimech Foto z cest nebo Foto ze závodu budou ztraceny. Soubory s fotografiemi, které byly dříve vyexportovány ze stránky „Knihovna“ v menu [Galerie] na externí zařízení, lze po provedení opětovné aktualizace nakopírovat zpět.

Pokud se přesto rozhodnete herní data odstranit, postupujte prosím podle níže uvedených kroků:

(1) Přejděte do nabídky PS3™ XMB (Cross Media Bar) -> [Game] -> složka [Game Data Utility] a stiskem tlačítka X přejděte do nabídky (*neodstraňujte žádné soubory ve složce [Save Data Utility (PS3™)]);
(2) Vyberte soubor „Gran Turismo 6“ a stiskněte tlačítko △;
(3) V nabídce možností vyberte „Delete“ a stiskněte tlačítko X;
(4) Vraťte se do nabídky PS3™ XMB (Cross Media Bar) -> [Game] -> [Gran Turismo 6], stiskem tlačítka X spusťte hru a potvrďte stažení a instalaci herních aktualizací (*Vyžaduje připojení k Internetu).

* Co se týče problémů, ke kterým dochází při aktualizaci hry „Gran Turismo 6“ z verze 1.02 na 1.03, nahlédněte prosím do příslušného záznamu v sekci Časté dotazy.