Please select your country / region

Close Window
GT
Má stránka
CZ
Vision Gran Turismo

Podrobnosti o aktualizaci (1.08)

Byla uvolněna aktualizace hry Gran Turismo 6. Následuje seznam hlavních nových funkcí:

Hold Ayrtonu Sennovi
Byl uvolněn speciální obsah „Ayrton Senna Tribute“. Obsah je přístupný z obrazovky „Mé centrum“ v sekci [SPECIÁLNÍ SOUTĚŽE] pod položkou [Hold Ayrtonu Sennovi].

Kromě toho byl také přidán následující obsah:

- Do [Galerie] přístupné z obrazovky „Mé centrum“ byl na stránku [Knihovna] v sekci „Animace“ přidán úvodní film „Ayrton Senna Tribute“ (Hold Ayrtonu Sennovi).
- Do sekce [ÚPRAVY A SERVIS] přístupné z obrazovky „Mé centrum“ byly na stránku [Speciální soupravy] pod položku [Závodní výstroj] přidány závodní kombinézy „Ayrton Senna 1980“, „Ayrton Senna 1983“ a „Ayrton Senna 1985“. Tyto položky lze při splnění určitých podmínek rovněž získat zdarma za dokončení závodů z obsahu „Hold Ayrtonu Sennovi“.
- Za dokončení závodů z obsahu „Hold Ayrtonu Sennovi“ získají hráči při splnění určitých podmínek za odměnu následující vozy:

• závodní motokáru DAP s číslem 17 z osmdesátých let
• vůz Ayrtona Senny ze sezony 1983 v týmu West Surrey Racing
• Lotus 97T ‘85

Výše uvedené vozy lze také zakoupit u nově vytvořeného výrobce „Ayrton Senna“, který je přístupný pod položkou [Autosalón] v sekci [VOZY] na obrazovce „Mé centrum“.

Vision Gran Turismo
Byl uvolněn vůz „Mitsubishi Concept XR-PHEV EVOLUTION Vision Gran Turismo“. Tento hybridní koncept je nabitý know-how i duchem získanými v automobilovém sportu a my věříme, že si tuto šanci projet se v něm nenecháte uniknout!

Po provedení aktualizace bude možné vůz zakoupit v sekci [VOZY] v „Mém centru“ pod položkou [Vision GT]. Vůz je také možné získat dokončením kola (dosažený čas nerozhoduje) v novém sezonním závodě, který bude dostupný jen po omezenou dobu.

Úpravy v sekci Otevřená lobby
Je-li v [Základním nastavení] v „Režimu místnosti“ vybrána jakákoli „Kvalifikace“ a je-li v [Nastavení kvalifikace] ve „Formátu závodu“ zvolena možnost [Závodit sám], lze dráhu ducha povolit či zakázat stiskem směrového tlačítka nahoru (ve výchozím nastavení tlačítek).

* Mějte prosím na paměti, že po instalaci aktualizace může dojít až ke 30minutovému prodlení, které nebude odpovídat informacím na obrazovce. Děkujeme za vaši trpělivost a doufáme, že si nový obsah náležitě užijete!

Více podrobností o každé z výše uvedených funkcí se dozvíte v on-line manuálu na gran-turismo.com.