Detalles de actualización (1.25)

Actualización

Detalles de actualización (1.24)

Actualización