GR Supra GT Cup 2020 Deelnameformulier

Selecteer het land (of de regio) waaraan je PlayStation™Network-account is gekoppeld.

TOYOTA-competitie en deelnamevereisten

 1. Aan de “TOYOTA GR Supra GT Cup (“Toyota-competitie”) mag iedereen meedoen die aan de minimumleeftijd (zoals hieronder gedefinieerd) voldoet en woonachtig is te Bahrein, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Italië, Koeweit, Libanon, Nederland, Noorwegen, Oekraïne, Oman, Oostenrijk, Polen, Portugal, Qatar, Roemenië, Rusland, Saoedi-Arabië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten, het Verenigd Koninkrijk, Zweden of Zwitserland (“Deelnemende Landen”), behalve medewerkers, vertegenwoordigers, aannemers of consultants van de Organisator (zoals hieronder gedefinieerd) en diens naaste familie, met de Organisator geassocieerde bedrijven en iedereen die op professionele wijze verbonden is aan de Toyota-competitie (“Deelnemers”).
 2. Voor Deelnemers die woonachtig zijn te Bahrein, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Italië, Libanon, Nederland, Noorwegen, Oekraïne, Oman, Oostenrijk, Polen, Portugal, Qatar, Roemenië, Rusland, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Zweden of Zwitserland geldt een minimumleeftijd van 18 jaar en voor Deelnemers die woonachtig zijn te Saoedi-Arabië, Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten geldt een minimumleeftijd van 21 jaar (de “Minimumleeftijdvereiste”).
 3. Deze Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) gelden voor Deelnemers die woonachtig zijn in een van de Deelnemende Landen, behalve Frankrijk.
 4. Deelnemers zijn verplicht mee te doen aan de Competitie met hun accounts voor PlayStation™Network (“PSN”). Het land waaraan het account voor PSN van een Deelnemer is gekoppeld wordt beschouwd als het land van vestiging. Registratie bij PSN is onderhevig aan de aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden van PSN en het privacybeleid van PSN. (http://eu.playstation.com/legal/).
 5. Mogelijk moeten Deelnemers schriftelijk bewijs overhandigen van hun geschiktheid voor deelname aan de Competitie. Als een Deelnemer dit bewijs op verzoek niet kan leveren, kan de Organisator deze Deelnemer diskwalificeren voor deelname aan de Competitie en/of zijn of haar Prijs weigeren.
 6. De TOYOTA-competitie is geopend van 26 april 2020 om 18:00 uur (CET) ("Openingsdatum") en de laatste inzendingen moeten binnen zijn voor 17 augustus 2020 om 01:59 (CET) uur ("Sluitingsdatum"). De periode van de Openingsdatum tot en met de Sluitingsdatum heet de “TOYOTA-competitieperiode”.
 7. Om mee te doen aan de TOYOTA-competitie, moeten Deelnemers het registratieformulier van het speltype Sport invullen, dat in de Game aan de Deelnemers wordt aangeboden tijdens de TOYOTA-competitieperiode. Deelnemers moeten vervolgens aangeven dat ze deelnemen aan de Online Serie-races van de “TOYOTA GR Supra GT Cup 2020” (elk als "Deelname").
 8. Deelnemers moeten zich melden voor de Competitie op de aangegeven manier en voor de aangegeven Sluitingsdatum. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot diskwalificatie.
 9. Het is gratis om je aan te melden voor de TOYOTA-competitie en er is geen aankoop voor nodig, maar de Deelnemers moeten in het bezit zijn van of toegang hebben tot een PlayStation®4 en een exemplaar van Gran Turismo™ Sport voor PlayStation®4 (“Game”). De Deelnemers moeten ook een lopend PlayStation®Plus-abonnement hebben tijdens de TOYOTA-competitieperiode. Door mee te doen aan de TOYOTA-competitie aanvaarden Deelnemers dat ze zijn gebonden aan deze voorwaarden en bepalingen ("Voorwaarden").
 10. Het PlayStation®Plus (“PS Plus”)-abonnement is alleen verkrijgbaar voor personen met een account voor PSN, toegang tot PlayStation™Store (“PS Store”) en snel internet. PSN, PS Store en PS Plus zijn onderhevig aan gebruiksvoorwaarden en taal- en landbeperkingen. PS Plus-content en -services variëren op basis van de leeftijd van de abonnee. Gebruikers moeten 7 jaar of ouder zijn en gebruikers die jonger zijn dan 18 jaar hebben ouderlijke toestemming nodig. In Duitsland moeten gebruikers 18 jaar of ouder zijn. De beschikbaarheid van de service wordt niet gegarandeerd. Online features van specifieke games kunnen worden ingetrokken na voorafgaande waarschuwing - eu.playstation.com/gameservers. Het PS Plus-lidmaatschap is doorlopend en wordt maandelijks, jaarlijks of eens per drie maanden in rekening gebracht, afhankelijk van het abonnement dat voor de dan geldende prijs in PS Store is afgesloten, tenzij het wordt geannuleerd. Gratis proefperiodes van PS Plus gaan automatisch over in een betaald abonnement, tenzij dit wordt geannuleerd. Volledige voorwaarden van toepassing: PSN-gebruiksvoorwaarden op eu.playstation.com/legal.
 11. De persoonlijke gegevens van de Deelnemer (waaronder het online-id en het e-mailadres van de Deelnemer) die worden opgegeven bij de registratie van het speltype Sport worden gebruikt door Polyphony Digital Inc. Deze dochteronderneming van Sony Interactive Entertainment neemt via deze gegevens direct contact op met de TOYOTA-winnaars, enkel en alleen in verband met de TOYOTA-competitie. Alle persoonlijke gegevens worden beheerd en verwerkt door , overeenkomstig met het TOYOTA-privacybeleid: https://www.playstation.com/nl-nl/legal/privacy-policy/.
 12. Elke Deelnemer mag één (1) registratie per TOYOTA-competitie versturen. Om misvattingen te voorkomen: de FIA GT Championships Nations Cup en Manufacturer Series zijn andere toernooien dan de TOYOTA-competitie. Alle competities die staan aangegeven in het speltype Sport van de game bestaan uit online races die op verschillende tijden worden gehouden.
 13. Het is de Deelnemer(s) niet toegestaan meerdere accounts aan te maken om mee te doen of om de kans op kwalificatie of doorstroming in de TOYOTA-competitie te vergroten, of om de prestaties van een andere Deelnemer tijdens een race te verstoren. Het is ook verboden om iemand anders namens een Deelnemer te laten racen en om met opzet van positie te wisselen tijdens een race. In dergelijke gevallen behoudt de Organisator zich het recht voor om de betreffende Deelnemer(s) te diskwalificeren.
 14. De Prijzen (zoals hieronder gedefinieerd) moeten worden aangenomen zoals aangegeven en kunnen niet worden uitgesteld, overgedragen of doorverkocht. Er kan geen vervangend geldbedrag worden gevraagd, maar de Organisator behoudt zich het recht voor om een Prijs te vervangen door een prijs van vergelijkbare waarde. Tenzij anders aangegeven bevatten Prijzen geen overstappen, zakgeld en andere vergoedingen (zoals maaltijden of privé-uitgaven en upgrades), afhankelijk van de situatie. Deze zaken zijn de volledige verantwoordelijkheid van een Winnaar. Als een aspect van de Prijs een reis naar het buitenland behelst, is de Winnaar er verantwoordelijk voor om beschikbaar te zijn voor de reis en de benodigde visums en andere reispapieren die vereist zijn voor de reis op de relevante reisdata. Als een Winnaar de vereiste reispapieren voor de relevante reisdata op verzoek niet kan leveren, kan de Organisator deze Winnaar diskwalificeren voor deelname aan de Competitie en/of zijn of haar Prijs weigeren.
 15. Als een Winnaar of Tweede Plaats een Prijs niet tijdig of op de aangegeven wijze claimt, vervalt de claim van de Winnaar of Tweede Plaats en behoudt de Organisator zich het recht voor om de Prijs aan te bieden aan de volgende Deelnemer die in aanmerking komt voor de Prijs volgens de Voorwaarden. Als de Prijs tijdsgebonden is en er een Winnaar/Tweede Plaats moet worden gevonden voor de tijd voor het claimen van de Prijs is verstreken, kunnen de Voorwaarden de datum vermelden waarop er contact wordt opgenomen met de Winnaar/Tweede Plaats. De Organisator neemt contact op met deze Winnaar/Tweede Plaats via het e-mailadres dat de Winnaar/Tweede Plaats heeft opgegeven via het registratieformulier van het speltype Sport. Er worden redelijke pogingen gedaan om contact op te nemen met de Winnaar/Tweede Plaats. Als er voor de opgegeven datum geen contact kan worden gemaakt met een Winnaar/Tweede Plaats behoudt de Organisator zich het recht voor om de Prijs aan te bieden aan de volgende Deelnemer die in aanmerking komt voor de Prijs volgens de Voorwaarden. Als de Winnaar/Tweede Plaats de Prijs niet claimt op de aangegeven manier en binnen de aangegeven tijd, dan is de Organisator niet verplicht de Prijs uit te reiken aan de volgende Deelnemer die in aanmerking komt, tenzij anders aangegeven.
 16. De Organisator is niet verantwoordelijk voor het verloren gaan of het onjuist registreren van een aanmelding voor de TOYOTA-competitie of overige aan de TOYOTA-competitie gerelateerde communicatie als gevolg van een fout betreffende het netwerk of computerhardware- of software. Bewijs van versturing wordt niet geaccepteerd als bewijs van ontvangst. Aanmeldingen door vertegenwoordigers, derden of georganiseerde groepen en aanmeldingen die automatisch door een computer worden gegenereerd worden niet geaccepteerd.
 17. De Organisator is niet verantwoordelijk voor verlies, schade of letsel, direct of indirect veroorzaakt door de Prijs en/of de TOYOTA-competitie. Echter, de Organisator poogt niet zijn verantwoordelijkheid te beperken of ontlopen in geval van dood of letsel als gevolg van zijn nalatigheid.
 18. Alle voorwaarden, garanties en vertegenwoordigingen die de wet uitdrukt of impliceert of op andere wijze betrekking hebben op de Prijs en/of de TOYOTA-competitie worden uitgesloten voor zover de wet dit toestaat.
 19. Als een Prijs niet werkt of kapot of beschadigd is bij ontvangst, moet de Organisator binnen zeven (7) dagen na ontvangst op de hoogte worden gesteld, anders wordt de Ontvanger geacht de Prijs te accepteren zoals deze is ontvangen. Dit heeft geen invloed op de wettelijke rechten van de Winnaar en/of Tweede Plaats (als die van toepassing zijn).
 20. Elke Winnaar en Tweede Plaats gaat ermee akkoord om mee te werken aan redelijke promotieactiviteiten voor de Organisator. Als de Winnaar of Tweede Plaats niet mee wenst te werken aan dergelijke activiteiten, moet hij of zij de Organisator hiervan op de hoogte stellen.
 21. De Organisator mag naar eigen goeddunken de namen van Winnaars en Tweede Plaatsen publiceren op de website(s) van de Organisator. De namen van elke Winnaar en Tweede Plaats worden bij redelijke verzoeken beschikbaar gesteld aan mensen die binnen zes (6) weken voor de Sluitingsdatum een aan zichzelf geadresseerde envelop met ‘TOYOTA GR Supra GT Cup Competition’ erop sturen naar het volgende adres: TOYOTA Motor Corporation, 1 Toyota-cho, Toyota City, Aichi, 471-8571, Japan. Als een Winnaar of Tweede Plaats bezwaar aantekent tegen de publicatie of openbaarmaking van zijn of haar naam, dient hij of zij contact op te nemen met de Organisator. Let op: de Organisator is mogelijk verplicht deze gegevens door te geven aan een wetgevende instantie.
 22. In het geval van een dispuut is de beslissing van de Organisator bindend. Daarover wordt niet gecorrespondeerd of gediscussieerd.
 23. De Organisator behoudt zich het recht voor om de TOYOTA-competitie te annuleren of deze Voorwaarden op elk moment te veranderen als hij dat nodig acht of als omstandigheden buiten zijn macht veranderen.
 24. Als er een reden is om te denken dat een van deze Voorwaarden is geschonden, of dat er foutieve, onleesbare, frauduleuze of andere ongeldige of onjuiste informatie is opgegeven, mag de Organisator naar eigen goeddunken weigeren om een aanmelding te verwerken of een Prijs te overhandigen. Als een Deelnemer zich niet houdt aan deze Voorwaarden of de Aanvullende Voorwaarden (indien van toepassing) mag hij of zij niet meedoen aan de TOYOTA-competitie en wordt de deelname nietig verklaard.
 25. De “Organisator” is: TOYOTA Motor Corporation, 1 Toyota-cho, Toyota City, Aichi, 471-8571, Japan.
 26. Voor zover dat is toegestaan door de geldende wetten, worden deze voorwaarden gezien en geïnterpreteerd onder de Japanse wetten en het contract tussen elke Deelnemer en de Organisator wordt beschouwd alsof die is gesloten en uitgevoerd in Japan.

 27. De TOYOTA-Online-Serie
 28. De TOYOTA-competitie begint met de Online Serie.
 29. Deelnemers racen alleen met de Toyota ‘GR Supra RZ’. Deelnemers nemen in de game deel aan een Online Serie (hieronder uiteengezet in clausule 29).
 30. De Online Serie bestaat uit zeven (7) ronden, zoals hieronder uiteengezet:

 31. TOYOTA GR Supra GT Cup 2020 Calendar
  Ronde 1: 26 april Ronde 4: 21 juni Ronde 7: 16 augustus
  Ronde 2: 17 mei Ronde 5: 5 juli  
  Ronde 3: 7 juni Ronde 6: 19 juli  

 32. Deelnemers krijgen punten op basis van:
   a. hun eindposities in elke race; en
   b. de gemiddelde coureursbeoordeling van de Deelnemers tegen wie ze racen in elke race.
 33. De Eindscore is een optelsom van de beste vier (4) ronden van de Deelnemer van in totaal zeven (7) ronden. Er is slechts één (1) racedeelname mogelijk per ronde.
 34. De eindscore bepaalt de positie van elke Deelnemer in het Online Klassement.
 35. Er zijn geen prijzen voor deze competitie.