Please select your country / region

Close Window
GT
Mijn pagina
NL
"Gran Turismo 5" E3 2010 Trailer Music Title Naming Campaign
FILM AFSPELEN

FILM AFSPELEN

Algemene informatie

Gran Turismo® 5 E3 2010 Trailer Muziek titelbenoeming campagne

We zijn momenteel op zoek naar een titel (in het Engels) voor het nummer dat is gebruikt in het filmpje voor Gran Turismo® 5 op de E3 2010 (componist: DAIKI KASHO).
We zijn benieuwd naar suggesties van onze fans. Je kunt het liedje beluisteren door op de link boven aan de pagina te klikken. Lees de tekst van het nummer op de onderste helft van deze pagina en stuur ons een naam voor dit nummer.
De naam van de persoon die de uiteindelijke titel heeft verzonnen, komt in het 'Met speciale dank aan'-gedeelte van de credits van Gran Turismo® 5.

Om jouw suggesties in te sturen:
Stuur de volgende informatie naar het e-mail adres wat hieronder staat.


Onderwerp: GT5 Music Track Title

1. Titel nummer (alleen in het Engels. 1 titel per persoon.)
2. Je naam of bijnaam (alleen letters)
3. Het land waar je woont
4. Opmerkingen over het nummer (alleen in het Engels, maximaal 150 woorden)

*Ingestuurde suggesties die niet aan de criteria voldoen, komen niet in aanmerking.
*Eén suggestie per persoon.

Deadline:
26 juli 2010 00:59 (Nederlandse tijd)


Bekendmaking keuze:
De gekozen titel wordt binnen twee weken na bovenstaande datum bekendgemaakt.


Selectie:
De keuze wordt gemaakt door de producent van de Gran Turismo®-serie, Kazunori Yamauchi.


Voorwaarden en bepalingen voor deelname:
Lees voor je ons je suggestie stuurt de onderstaande voorwaarden en bepalingen.


- De deelnemer garandeert dat hij of zij geen copyrights of handelsmerken van derden schendt en geen inbreuk maakt op rechten of zich lasterlijk uitlaat over derden.

- De deelnemer is verantwoordelijk voor alle inzendingen. Sony Computer Entertainment Inc is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan de inzending van de deelnemer.
Alle copyrights en andere rechten aanwezig in de inzending zijn het eigendom van Sony Computer Entertainment Inc, ongeacht of de inzending wordt gebruikt of niet.

- De namen en/of bijnamen die bij de inzending worden meegestuurd, worden enkel gebruikt tijdens de beoordelingsfase, de aankondiging van de winnaar en in de credits indien de bijbehorende inzending de winnende is. Houd er rekening mee dat de informatie zoals die was op het moment van inzenden, zal worden gebruikt in het 'Met speciale dank aan'-gedeelte van de credits van Gran Turismo® 5."

- Indien er meerdere deelnemers zijn die min of meer dezelfde naam voor het nummer hebben voorgesteld, verschijnen al deze deelnemers in de credits.

- Sony Computer Entertainment Inc. (de 'sponsor') is niet verantwoordelijk voor kwijtgeraakte, te laat ingestuurde, onleesbare, onvolledige of naar het verkeerde adres gestuurde inzendingen.

- De sponsor is niet verantwoordelijk voor technische problemen, hardware- of softwarefouten, verbroken of niet beschikbare netwerkverbindingen of mislukte, onleesbare of vertraagde gegevensverzending door computers waardoor een deelnemer mogelijk niet of niet optimaal kan meedoen aan de inzendingen.

- De sponsor behoudt zich het recht voor om deze prijsvraag te wijzigen, te annuleren of op te schorten indien virussen, bugs of een andere oorzaak buiten de sponsor om de administratie, veiligheid of eerlijkheid van deze prijsvraag aantasten.

-De sponsor behoudt zich het recht voor om inzendingen af te wijzen die het ongeschikt acht, bijvoorbeeld vanwege een beschrijving van sterk gewelddadig of seksueel gedrag of positieve beeldvorming van alcohol of tabak.

- De inzending moet origineel en ongepubliceerd werk zijn van de deelnemer. De inzending mag niet lasterlijk zijn of geen inbreuk maken op de privacy van anderen, levend of dood, of inbreuk maken op de rechten of eigendommen van derden.

- Door de prijs te accepteren, stemt de prijswinnaar ermee in de sponsor en diens respectievelijke overkoepelende- en dochterondernemingen, agentschappen, afdelingen en geaffilieerde ondernemingen te vrijwaren van enige aansprakelijkheid, claims of acties voor verwondingen, schade of verlies aan persoon of eigendom die worden opgelopen in verband met het ontvangen, hebben of gebruiken van de prijs of het voorbereiden van, meedoen aan of reizen van/naar een activiteit gerelateerd aan de prijs of de prijsvraag.
Werknemers van de sponsor en diens respectievelijke overkoepelende- en dochterorganisaties, agentschappen en geaffilieerde ondernemingen, alsmede hun directe familie zijn uitgesloten van deelname.

E-mailadres voor deelname
gtcom-song2010-eu@polyphony.co.jp

Tekst

Eyes go shut
I dissipate
Into thin air leaving no trace
Distant voice
Not listening
Why don't you just save your breath?

All of your words feel like a jail
That blocks the sun and makes me stale
Not enough gold in all the world
So why have I surrendered

To your abusive ways
The cracks have opened up to the core
Is there anywhere to go from here now?
Sick with the lies consuming our souls

Give me one reason to take the breath we breathe for granted
Hold it in so long that you forget to say
Give me one reason to remain confined within the fences
Here with you and my soul on display

Bite my tongue
Swallow the pain
A bit disturbed by these displays
Now we've got nothing to say
The silence growing deadly

So here we are drifting apart
Neither willing to drop their guard
Haven't we got something to say?
The distance growing deadly

From years and years of pain
The cracks go deeper than we can see
Let's take a good look at where we are now
Maybe the end's the start that we need

Give me one reason to take the breath we breathe for granted
Hold it in so long that you forget to say
Give me one reason to remain confined within the fences
Here with you and my soul on display

Life is too precious to waste