โหมด Sport

เปิดฉากการแข่งขัน Exhibition Series 2023/24 สำหรับ Nations Cup ของ "Gran Turismo World Series"

เรามีความยินดีที่จะประกาศว่า เรากำลังจะจัดการแข่งขัน Exhibition Series 2023/24 สำหรับ Nations Cup ของ "Gran Turismo World Series" (GTWS) ในวันที่ 23 กันยายน ถึง 18 พฤศจิกายน

ทั้งนี้ รายละเอียดของการแข่งขันและวันเวลาของแต่ละรอบมีดังต่อไปนี้

1. ตารางเวลาการแข่งและสล็อตเข้าแข่งขัน

ลีก GT1
・รอบทั้งหมด: 17.00 น., 19.00 น., 21.00 น. (เวลาประเทศไทย)

ลีก GT2 และ GT3
・รอบทั้งหมด: 09.00 น., 10.00 น., 11.00 น., 12.00 น., 13.00 น., 17.00 น., 18.00 น., 19.00 น., 20.00 น., 21.00 น. (เวลาประเทศไทย)

ผู้เล่นต้องเข้าอีเวนต์ก่อนเริ่ม 15 นาที
 

2. คะแนนที่มีผล

คะแนนจากสามรอบที่ดีที่สุดของผู้เล่นจะถูกนำมารวมเป็นคะแนนสุดท้าย โปรดทราบว่า แม้ผู้เล่นจะเข้าร่วมการแข่งในหนึ่งรอบได้หลายสล็อต แต่จะนับคะแนนรอบนั้นจากการแข่งขันรอบสุดท้ายที่เข้าร่วมเท่านั้น

3. ตารางเวลาการแข่ง

รอบที่ 1: 23 กันยายน 2023
 - รถที่ใช้: รถที่รายการแข่งกำหนด
 - ห้าม BoP/จูน: ไม่มี
 - การตั้งค่ารถ: ระบุ
 - สนามแข่ง: ดีป ฟอเรสต์ เรซเวย์
 - ยางและประเภทที่ใช้งานได้: สปอร์ต (ปานกลาง)
 - ต้องเปลี่ยนประเภทยาง: ไม่ต้อง
 - จำนวนการเข้าพิตขั้นต่ำ: ไม่กำหนด
 - เวลารอบคัดเลือก: 5 นาที
 - อัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (รอบคัดเลือก): ปิด | อัตราการสึกของยางรถ (รอบคัดเลือก): 1 เท่า [ลีก GT1] / ไม่มี [ลีก GT2 & GT3]
 - จำนวนแล็ป: 12
 - อัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (รอบสุดท้าย): 1 เท่า | อัตราการสึกของยางรถ (รอบสุดท้าย): 1 เท่า
 - ความเสียหายเชิงกล: รุนแรง [ลีก GT1] / เบา [ลีก GT2 และ GT3]

รอบที่ 2: 7 ตุลาคม 2023
 - ข้อบังคับ (รถรุ่นที่กำหนด): Gran Turismo Red Bull X2019 Competition
 - ห้าม BoP/จูน: ห้าม (ความเร็วปานกลาง)
 - การตั้งค่ารถ: อนุญาตบางส่วน [สมดุลเบรก]
 - สนามแข่ง: ออโตโดรม ลาโก้ มัจจอเร - ฟูลคอร์ส
 - ยางและประเภทที่ใช้งานได้: เรซซิ่ง (แข็ง) / เรซซิ่ง (ปานกลาง) / เรซซิ่ง (อ่อน)
 - ต้องเปลี่ยนประเภทยาง: เรซซิ่ง (แข็ง) / เรซซิ่ง (ปานกลาง) / เรซซิ่ง (อ่อน)
 - จำนวนการเข้าพิตขั้นต่ำ: ไม่กำหนด
 - เวลารอบคัดเลือก: 5 นาที
 - อัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (รอบคัดเลือก): ปิด | อัตราการสึกของยางรถ (รอบคัดเลือก): 4 เท่า [ลีก GT1] / ไม่มี [ลีก GT2 & GT3]
 - จำนวนแล็ป: 30 [ลีก GT1] / 20 [ลีก GT2 และ GT3]
 - อัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (รอบสุดท้าย): 1 เท่า | อัตราการสึกของยางรถ (รอบสุดท้าย): 4 เท่า
 - ความเสียหายเชิงกล: รุนแรง [ลีก GT1] / เบา [ลีก GT2 และ GT3]

รอบที่ 3: 21 ตุลาคม 2023
 - รถที่ใช้: รถในโรงรถ, รถที่รายการแข่งกำหนด
 - หมวดหมู่: กลุ่ม 1
 - ห้าม BoP/จูน: ห้าม (ความเร็วสูง)
 - การตั้งค่ารถ: อนุญาตบางส่วน [ระบบกันสะเทือน (บางส่วน), สมดุลเบรก, แรงกดรถ]
 - สนามแข่ง: สนามแข่งรถเลอ มอง 24 ชั่วโมง
 - ยางและประเภทที่ใช้งานได้: เรซซิ่ง (อ่อน)
 - ต้องเปลี่ยนประเภทยาง: ไม่ต้อง
 - จำนวนการเข้าพิตขั้นต่ำ: ไม่กำหนด
 - เวลารอบคัดเลือก: 5 นาที
 - อัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (รอบคัดเลือก): ปิด | อัตราการสึกของยางรถ (รอบคัดเลือก): 2 เท่า [ลีก GT1] / ไม่มี [ลีก GT2 & GT3]
 - จำนวนแล็ป: 17 [ลีก GT1] / 8 [ลีก GT2 และ GT3]
 - อัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (รอบสุดท้าย): 2 เท่า | อัตราการสึกของยางรถ (รอบสุดท้าย): 2 เท่า
 - ความเสียหายเชิงกล: รุนแรง [ลีก GT1] / เบา [ลีก GT2 และ GT3]

รอบที่ 3: 4 พฤศจิกายน 2023
 - รถที่ใช้: รถที่รายการแข่งกำหนด
 - ห้าม BoP/จูน: ไม่มี
 - การตั้งค่ารถ: ระบุ
 - สนามแข่ง: สเปเชียลสเตจ รูต X
 - ยางและประเภทที่ใช้งานได้: สปอร์ต (อ่อน)
 - ต้องเปลี่ยนประเภทยาง: ไม่ต้อง
 - จำนวนการเข้าพิตขั้นต่ำ: ไม่กำหนด
 - เวลารอบคัดเลือก: 8 นาที
 - อัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (รอบคัดเลือก): ปิด | อัตราการสึกของยางรถ (รอบคัดเลือก): 1 เท่า [ลีก GT1] / ไม่มี [ลีก GT2 & GT3]
 - จำนวนแล็ป: 3 [ลีก GT1] / 2 [ลีก GT2 และ GT3]
 - อัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (รอบสุดท้าย): 1 เท่า | อัตราการสึกของยางรถ (รอบสุดท้าย): 1 เท่า
 - ความเสียหายเชิงกล: ไม่มี

รอบที่ 5: 18 พฤศจิกายน 2023
 - จะประกาศรายละเอียดสำหรับรอบที่ 5 ของอีเวนต์ให้ทราบเมื่อมีการยืนยันแล้ว


โปรดทราบว่าตารางเวลาการแข่งและข้อกำหนดต่างๆ ยังอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้