GT

Please select your country / region

Close Window
GT SPORT Community
TH
ทั้งหมดข้อมูลโหมด Sport การซ่อมบำรุงการอัปเดตคำแนะนำ

กลับสู่รายการ

โหมด SPORT
เปิดศักราชรายการแข่งขัน Exhibition Series Manufacturer Series 2021 - ฤดูกาลที่ 1
25/02/2021

ตั้งแต่ 3 มีนาคมถึง 3 เมษายน 2021 เราจะจัดการแข่ง Manufacturer Series ของรายการแข่งขัน "FIA Gran Turismo Championships" ปี 2021 - ฤดูกาลที่ 1 ขึ้น การจัดอันดับจะคิดจากระบบคะแนนที่มีผล กล่าวคือ จะรวมคะแนนสุดท้ายมาจากรอบที่ดีที่สุด 2 รอบจากทั้งหมด 6 รอบ

นอกจากนี้ จะไม่มีการแข่งขัน "16 สุดยอดดาวเด่น" ในรายการแข่งขัน Exhibition Series ครั้งนี้

[สำคัญ]

ในการเริ่มต้นของรายการแข่งขัน Exhibition Series ปี 2021 - ฤดูกาลที่ 1 จำนวนของภูมิภาคภายใต้การจับคู่ใน Manufacturer Series จะเปลี่ยนจากที่ปัจจุบันมี 5 ภูมิภาคไปเป็น 3 ภูมิภาค และจะมีการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการแข่งไปตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โปรดดู "ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางเวลา FIA Gran Turismo Championships' (12 กุมภาพันธ์)" เพื่อทราบรายละเอียด

กำหนดการต่อไปนี้จะบอกให้ทราบถึงเวลาการแข่งและโควตาเข้าร่วมของรายการแข่งขัน Exhibition Series 2021 - ฤดูกาลที่ 1 อาจจะมีการสลับวันที่มีการแข่งขันในสัปดาห์สำหรับ Manufacturer Series ได้ในช่วงกลางฤดูกาล

■ ตารางเวลาการแข่งและสล็อตเข้าแข่งขัน (ภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย)

 ・วันพุธ: 17.00 น., 18.20 น., 19.40 น., 21.00 น. และ 22.20 น. ตามเวลาประเทศไทย (รวม 5 การแข่งขัน)
 ・วันเสาร์: 16.00 น., 17.20 น., 18.40 น., 20.00 น. และ 21.20 น. ตามเวลาประเทศไทย (รวม 5 การแข่งขัน)

การแข่งขันชิงแชมป์ในครั้งนี้จะดำเนินการเช่นเดียวกับการแข่งชิงแชมป์ครั้งที่ผ่านมา กล่าวคือ เมื่อสิ้นสุดฤดูกาลแต่ละฤดูกาลแล้ว จะมีการเลือกผู้เล่นเพื่อรับการลงทะเบียนให้เป็น "ผู้เล่นดาวเด่น" และมอบ "โบนัสชัยชนะ" ให้ในเกมตามผลการแข่งขัน

โปรดทราบว่า ตารางเวลาการแข่งขันและกฎการแข่งขัน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

กลับสู่รายการ