GT

Please select your country / region

Close Window
GT SPORT Community
TH
ทั้งหมดข้อมูลโหมด Sport การซ่อมบำรุงการอัปเดตคำแนะนำ

กลับสู่รายการ

ข้อมูล
แก้ปัญหาการให้บริการออนไลน์แล้ว (24 มีนาคม)
24/03/2020

ปัญหาบริการออนไลน์ของเกม Gran Turismo Sport ที่ประสบปัญหาตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม เนื่องจากมีการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เกมในเวลาเดียวกันเพิ่มขึ้น ได้รับการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เราขออภัยต่อความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นอย่างที่สุด และขอขอบคุณที่ทุกท่านอดทนรอการแก้ไขปัญหาความไม่สะดวกครั้งนี้

กลับสู่รายการ