Please select your country / region

Close Window
GT
หน้าของฉัน
TH
GT World Tour 2018
GT World Tour 2018 | เร้ดบูล แฮงการ์-7
23/09/2018 4:17ก่อนเที่ยง
นักแข่งระดับท็อปจากทั่วโลกมารวมตัวกันในประเทศออสเตรียเพื่อแข่งขันกันซึ่งหน้า
GT World Tour 2018 | เร้ดบูล แฮงการ์-7
2 วิดีโอ

กำลังเล่นGT World Tour 2018 | เร้ดบูล แฮงการ์-7
23/09/2018
นักแข่งระดับท็อปจากทั่วโลกมารวมตัวกันในประเทศออสเตรียเพื่อแข่งขันกันซึ่งหน้า

ไฮไลต์ - Gran Turismo World Tour 2018 - เร้ดบูล แฮงการ์-7
24/09/2018
วิดีโอสรุปการแข่งที่เมืองซาลซ์บูร์กซึ่งนำไปสู่ World Final