Please select your country / region

Close Window
GT
หน้าของฉัน
TH
Gran Turismo World Series 2023 | World Finals
Gran Turismo World Series 2023 | World Finals | Manufacturers Cup | รอบชิงชนะเลิศ
03/12/2023 1:00ก่อนเที่ยง
การกลับมาของ Angel Inostroza จะทำให้ Porsche ไฟลุกโชนจนชนะอีเวนต์สดติดต่อกัน หรือจะทำให้คู่แข่งพร้อมกระโดดตะครุบกันแน่